Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України


Навчальний процес в інституті організовано за новітніми освітніми програмами і технологіями, включаючи сучасні інтерактивні та діалогові форми, із використанням комп'ютерно-інформаційних та технічних засобів навчання. Навчальні плани та програми розробляються відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Випускникам видається диплом про освіту державного зразка.

Інститут має власні комп'ютерні класи, обладнані сучасною технікою, вихід в Інтернет, власну бібліотеку й читальний зал, які забезпечені науковою літературою вітчизняних і зарубіжних авторів, яка дає можливість студентам вивчати альтернативні точки зору, різні наукові концепції та підходи.

Починаючи з липня 1991 року Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України здійснює кадрове забезпечення регіональних і базових центрів зайнятості, інших закладів соціальної сфери, комерційних підприємств і організацій.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна форма навчання;

- заочна форма навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр

Перелік факультетів:

факультет економіки і управління:

- управління персоналом і економіка праці: бакалавр, спеціаліст, магістр;

- менеджмент: бакалавр, спеціаліст, магістр, перепідготовка;

- адміністративний менеджмент: магістр

факультет соціальних комунікацій:

- психологія: бакалавр, спеціаліст, магістр, перепідготовка;

- соціальна робота: перепідготовка

Інформація для абітурієнта

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

Вступники подають особисто заяву про вступ до Інституту, в якій вказують напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про освітньо кваліфікаційний рівень досягнення), на особистий розсуд оригінал або його завірену ксерокопію;

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

- шість фотокарток розміром 3х4 см;

- Сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти;

- копію картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер) вступника;

- копію шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

Особи, які вступають на навчання за рахунок коштів Фонду і направлені до ІПК ДСЗУ центрами зайнятості, крім зазначених вище документів подають:

- напрямок центру зайнятості, який їх направляє на навчання, встановленого зразка;

- тристоронній договір про підготовку фахівця з вищою освітою та його подальше працевлаштування встановленого зразка, підписаний замовником і спрямованим особою (три екземпляри).

Усі ксерокопії завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України, або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2116
 
  • Чигиринський технікум
  • Навчальнонауковий інститут заочного та дистанційного навчання Національної ...
  • Луганський державний медичний університет
  • Інститут інтелектуальної власності і права
  • Академія внутрішніх військ МВС України