Інститут інтелектуальної власності і права


Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності.

В інституті працюють 25 осіб, в тому числі 3 доктори і 10 кандидатів наук. До навчального процесу залучені провідні фахівці національної системи охорони інтелектуальної власності - працівники Департаменту, Укрпатенту, НАН України, Фонду державного майна та Верховної Ради України, патентні повірені.

Випускники інституту, які отримали кваліфікацію "фахівець з інтелектуальної власності", можуть обіймати посади: інженер з патентно-ліцензійної та винахідницької роботи; фахівець з інтелектуальної власності.

Матеріальна база:

навчальні аудиторії, адміністративні приміщення та бібліотека інституту укомплектовані оргтехнікою, засобами зв'язку та сучасним технічним обладнанням.

Два комп'ютерні класи інституту об'єднані в єдину мережу і мають вихід в Internet.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- очно-заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

Інтелектуальна власність.

Інформація для абітурієнта

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- заяву на ім'я ректора;

- диплом про вищу освіту та витяг;

- фотокартки (3х4) - 3 шт.;

- паспорт (подають особисто);

- ідентифікаційний номер платника податку фізичної особи;

- договір з фізичною або юридичною для денної форми навчання, полягає або з фізичною, або з юридичною для заочної форми навчання особою на місці.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1590
 
  • Чернівецький православний богословський інститут
  • Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету Україна
  • Київський Інститут Бізнесу та Технологій
  • Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
  • Донецький інститут ринку та соціальної політики