Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ


Національна академія внутрішніх справ - один із провідних вищих навчальних закладів у державі та системі МВС України, який має 90-річний досвід підготовки висококваліфікованих кадрів для органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, державних і приватних структур.

Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ було створено відповідно до наказу МВС України від 7 березня 2003 року № 218. У навчальному закладі за заочною формою навчання здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Відділення має необхідну матеріально-технічну базу: окреме двоповерхове приміщення, бібліотечний фонд, який повністю задовольняє потребу слухачів і студентів у навчально-методичній літературі, мультимедійні засоби навчання. Навчальний процес у відділенні забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники кафедр академії та провідні фахівці вищих навчальних закладів Рівненщини, установ та організацій, які мають науковий ступінь не нижче кандидата наук.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

заочна форма навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- фахівець

Перелік факультетів:

- правознавство

Інформація для абітурієнта

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- заяву про вступ до академії;

- анкета встановленого зразка;

- медична довідка за формою 086-о або її копія;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - оригінали або завірені копії;

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см (на матовому папері);

- копія паспорта (стор. 1, 2, 11);

- документи, що підтверджують право на пільги при зарахуванні, - оригінали або завірені копії;

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірена копія) з наступних навчальних дисциплін:

- історія України - профільна дисципліна;

- українська мова та література;

- іноземна мова або математика

Термін подачі документів для вступу:

- 1 потік: з 9 липня по 9 серпня;

- 2 потік: з 17 серпня по 3 вересня

Додаткова інформація:

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" здійснюється за двома напрямками:

- з числа працівників органів внутрішніх справ (на умовах окремого договору з працівниками ОВС), термін навчання - 5 років;

- з числа цивільних осіб (за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), термін навчання - 4 роки і 6 місяців.

Відбір кандидатів на навчання з числа співробітників ОВС та оформлення їх навчальних справ здійснюють підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ. Прийняття та оформлення документів абітурієнтів з числа цивільних осіб проводиться безпосередньо у відділенні.

Вступні іспити та підсумкова державна атестація проходять на базі НАВСУ (м. Київ), а навчальний процес - у Рівненському відділенні академії.

Невід'ємною складовою процесу підготовки фахівців за заочною формою є навчальна практика студентів 4-го курсу за місцем роботи або в одному з територіальних структурних підрозділів Міністерства юстиції України.

Слухачі та студенти відділення щорічно беруть активну участь у науково-практичних конференціях НАВСУ.

Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ також здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство". Випускники відділення отримують дипломи державного зразка Національної академії внутрішніх справ.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Рівному, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 5163
 
  • Національна юридична академія ім Ярослава Мудрого
  • Навчальнонауковий інститут заочного та дистанційного навчання Національної ...
  • Навчальноконсультаційний пункт Харківського національного університету внут ...
  • Криворізький факультет ДДУВС
  • Академія внутрішніх військ МВС України