Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

Львівська державна фінансова академія є потужним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців у галузі знань «економіка та підприємництво». Академія підпорядкована Міністерству фінансів України, а тому мета і завдання освітньої діяльності відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи. Навчальні плани і програми передбачають професійну підготовку при забезпеченні високого рівня фундаментальних знань та практичних навичок.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2491

Вінницька філія Університету сучасних знань

Підготовка в Університеті сучасних знань здійснюється за перспективним на ринку праці спеціальностями, при цьому вартість навчання є однією з найбільш прийнятних в Україні.

Організація навчального процесу на факультетах і відділеннях університету пов'язана з впровадженням в практику сучасних освітніх технологій, наповненням змісту освіти новими формами і методами навчання з урахуванням передових досягнень педагогічної науки, поєднанням академічного навчання та інноваційних методик.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2502

Донецький юридичний інститут МВС України

Інститут на сьогодні організаційно сформований і в стані до здійснення навчальної, наукової, видавничої діяльності, підготовки наукових кадрів, участі в охороні громадського порядку.

Інститут здійснює функції навчального, науково-дослідного та професійного центру МВС у Донецькому регіоні.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2028

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Його авторитет грунтується на вдалому поєднанні багаторічних традицій та впровадженні нових досягнень вчених університету. На 6 факультетах університету готують фахівців за 22 спеціальностями де навчається більше 10 тис. студентів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2036

Національний аграрний університет (НУБіП)

Національний університет біоресурсів і природокористування України щодо статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро-і біотехнологій, технологій відродження безпеки і родючості грунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю та безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2888

Харківський національний університет будівництва і архітектури

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури ввійшов у життя, став частиною долі тисяч талановитих людей - інженерів, керівників виробництва, вчених. На різних етапах розвитку країни велика кількість інженерів і архітекторів з дипломом нашого університету йшли в перших рядах науково-технічної революції.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2235

Одеський державний університет внутрішніх справ

Інститут має ІII рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців-юристів на денній та заочній формах навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та IV рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Правознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а також готує за заочною формою навчання наукові та науково-педагогічні кадри для отримання ними наукового ступеня кандидата юридичних наук за закритими науковим спеціальностями.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2712

Міжнародний інститут моди і дизайну капі

Надходження в Київську Академію перукарського мистецтва здійснюється за конкурсом сертифікатів УЦОЯО, виданого в поточному році. Для конкурсного відбору враховується також середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2288

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут

В університеті функціонує 20 навчальних факультетів, 9 навчально-наукових інститути, 13 науково-дослідних інститути і 14 наукових центру, де працюють 44 академіки і члени-кореспонденти академій наук, біля 2500 професорів, доцентів і викладачів, навчається 41700 студентів, у тому числі близько 1500 іноземних громадян із більш ніж 50 країн світу, 500 аспірантів, із них біля 80 громадян інших держав. Відкрито філії університету в м.Славутичі та в м.Сімферополі.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2136

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі сьогодні - це:

- 16 років успішної роботи на ринку освітніх послуг України;

- висококваліфікований науково-педагогічний склад з великим досвідом практичної, навчальної та наукової роботи;

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2380