Київський університет туризму економіки і права

На сучасній навчально-виробничій базі (комп'ютерні класи, спеціалізовані аудиторії, лінгафонні кабінети і т.д.) і створеними за українським - німецьким проектом: барами, ресторанами, кухнями-столовими, готелем, які відповідають світовим стандартам, висококваліфіковані викладачі навчають майбутніх фахівців нашого держави.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1771

Закарпатський державний університет

Закарпатський державний університет поєднує у собі класичні та сучасні традиції навчання та виховання молоді, педагогічні досягнення різних поколінь, які творили і творять його історію.

Університет готує бакалаврів за напрямами: "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Країнознавство", "Міжнародний бізнес", "Міжнародне право", "Туризм", "Правознавство".

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1081

Національний медичний університет імені О О Богомольця

Університет має високий науковий потенціал. У числі 1 223 науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 189 докторів і 720 кандидатів наук, з них 140 професорів і 338 доцентів. До наукової роботи залучаються студенти (близько 1000), плідно працюють в студентських наукових гуртках, створених при кожній кафедрі.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1299

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Університет засновано в 1998 році.

Університет "Україна" - єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1255

Харківська державна академія міського господарства

Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ) - один з найстаріших в Україні вищий навчальний заклад, який являє собою освітньо-науковий комплекс вищого рівня акредитації, цілеспрямовано готує кадри для управління процесами розвитку життєдіяльності міст та населених пунктів, веде підготовку інженерних кадрів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій, що охоплює технічні та соціально-економічні сфери функціонування сучасних міст, здійснює широкий спектр наукових досліджень у галузі міського господарства.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1150

Херсонський державний морський інститут

Херсонський державний морський інститут (ХДМІ) є самостійним суб'єктом у галузі вищої освіти в Україні. Інститут реалізує програми підготовки фахівців морської галузі, а також виконує науково-дослідні роботи для підприємств і організацій річкового і морського флоту України та їх берегової інфраструктури.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1549

Полтавський університет економіки і торгівлі

Розвиток університету на початку нового століття характеризується високим динамізмом та зростанням кількісних і якісних показників освітньої діяльності. У 2003 році відкрито нові спеціальності - "Економічна кібернетика" та "Соціальна інформатика". Значно збільшилися обсяги ліцензованого набору на всі спеціальності денної та заочної форм навчання, що має наслідком різке збільшення контингенту студентів та чисельності викладачів. Зараз в університеті навчається 12935 студентів, працює 480 професорів, доцентів, викладачів. Суттєво розширилась географія освітньої діяльності університету. Крім Полтави вона здійснюється в містах Харкові, Луганську, Херсоні, Миколаєві, Новомосковську, Кіровограді, Житомирі, Чернігові, Черкасах, Хмельницьку, Дніпродзержинську. У м. Сімферополі започатковано діяльність іногороднього заочного факультету, у м. Черкасах та Чернігові - заочних факультетів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2273

Національна юридична академія ім Ярослава Мудрого

Академія має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу проводить 31 кафедра, де працюють близько 600 викладачів. Серед них 78 докторів наук, професорів, понад 385 кандидатів наук, доцентів, академіка НАН України, 13 академіків Академії правових наук України, 16 членів-кореспондентів Академії правових наук України. 10 наукових працівників мають почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України, 1 -" Заслужений працівник вищої школи ", 10 -" Заслужений працівник народної освіти України ", 8 -" Заслужений юрист України ", 5 -" Заслужений працівник культури ", 3 - "Заслужений працівник культури України", 6 - лауреати Державної премії України.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1615

Міжнародний християнський університетКиїв

1. Викладання в МХУ-Київ здійснюється українською та англійською мовами.

2. Штат викладачів МХУ-Київ включає спеціалістів з США, Великобританії, Канади і України.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

- денна форма навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1249

Білоцерківський ЦДЗН Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

У 1999 році, 13 років тому був створений спочатку навчально-консультативний пункт Черкаської академії менеджменту, а нині центр дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки і менеджменту в місті Біла Церква.

Сьогодні у Білоцерківському центрі дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету вже вчиться 400 студентів за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Маркетинг", "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" підготовку яких веде 45 кращих викладачів ВНЗ Білій Церкві і Східноєвропейського університету, серед яких доценти та кандидати наук, старші викладачі та викладачі вищої категорії.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1939