Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Академія має творчі, освітянські та наукові зв'язки c ВНЗ Австрії, Бразилії, Веоікобрітаніі, Угорщини, Німеччини, Греції, Індії, Китаю, Кореї, Куби, Македонії, Нідерландів, Польщі, Росії, США, Фінляндії, Франції, кроата, Чехії, Швейцарії, Швеції, Японії і має намір розширювати цю співпрацю надалі.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2547

Криворізький факультет ДДУВС

Криворізький факультет є структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ - вищий навчальний заклад IV-го рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальностями "Правоохоронна діяльність" та "Правознавство" на денній заочній формах навчання щорічним набором 150 чоловік. На факультеті функціонує центр та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ з постійною наповнюваністю 325 слухачів (300 для початкової підготовки, 25 для перепідготовки та підвищення та відділення довузівської підготовки).

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2850

Мукачівський державний університет

Мукачівський державний університет - єдиний вуз в області, який готує спеціалістів для підприємств легкої промисловості з пошиття одягу, взуття зі шкіри, шкіргалантерейних виробів. Слід зазначити, що в Закарпатській області існують хороші передумови для розвитку підприємств легкої промисловості, в яких є велика кількість високотехнологічного обладнання, машин і апаратів, які вимагають кваліфікованого монтажу, обслуговування і модернізації, від яких істотно залежить продуктивність виробництва та якість готової продукції. Тому дефіцит кваліфікованих фахівців, а саме механіків виробництва, здатних виконувати перелічені завдання в значній мірі відчувається на підприємствах області. Саме таких фахівців готує Мукачівський державний університет.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1300

Міжнародний інститут економіки і права (МІЕП)

МІЕП - це:

- більше десяти тисяч студентів, що навчаються в Росії і за кордоном, тисячі випускників, які успішно працюють в бізнесі, і на відповідальних державних посадах;

- кращі професорсько-викладацькі кадри Москви і зарубіжні викладачі-партнери ВНЗ;

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1686

Львівський національний медичний університет імені Д Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького сьогодні є одним з найстаріших (220 років) і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. На 78 кафедрах, в Інституті клінічної патології, Центральній науково-дослідній лабораторії і лабораторії промислової токсикології працюють близько 1100 науковців: 114 докторів наук і понад 600 кандидатів наук, у тому числі 95 професорів, 387 доцентів, 690 асистентів. Серед них є 28 академіків, 8 членів-кореспондентів різних академій, 9 Заслужених діячів науки і техніки, 8 Заслужених працівників освіти, 10 Заслужених лікарів України, 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1686

Сучасна гуманітарна академія Дніпропетровський центр доступу

Сучасна гуманітарна академія має унікальну інформаційно-комунікаційної освітньої технологією, яка успішно застосовується для дистанційного навчання і дозволяє забезпечити високу якість всіх елементів навчального процесу в будь-якій географічній точці світу.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1118

Луганська державна академія культури і мистецтв

Діяльність академії згідно з основними пріоритетами розвитку України спрямована на професійну підготовку фахівців у сфері культури і мистецтва. Концепція діяльності академії зорієнтована на створення, впровадження і підтримку системи якості мистецької вищої освіти. За 5 років діяльність ЛГАКІ зберігає кращі традиції світової та вітчизняної вищих мистецьких шкіл, а також прагне до створення нових моделей і технологій у даному напрямку.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2311

Національний аерокосмічний університет ім М Є Жуковського Харківський авіаційний інститут

Зараз університет займає окрему територію міста в лісопарковій зоні площею близько 25 га, на якій розташовано 8 навчальних корпусів, 2 науково-дослідних інститути, наукові лабораторії, бібліотека з фондом 920000 томів, студентське містечко, спорткомплекс, профілакторій, їдальні.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1111

Київський університет ринкових відносин

Університет засновано в 1990 році і є базовим вищим навчальним закладом Українського союзу промисловців і підприємців. Лауреат міжнародної нагороди "Європейська якість у сфері освіти" (Оксфорд, Великобританія).

Пріоритетним напрямком освітньої діяльності Університету є міжнародні зв'язки. Партнери Університету з міжнародних освітніх програм: Інститут "Євразія" (Берлін, Німеччина), Боннська Академія (Німеччина), Університет Гіллхолд (Великобританія), Московський університет економіки, статистики та інформатики (Росія) - дистанційна форма навчання (екстернат), Познанська університет ( Польща), Вища школа Управління (Франція).

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1612

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Матеріально-технічна база:

- сучасний навчальний комплекс, що містить 37 навчальних аудиторій, 12 комп'ютерних класів, навчально-тренувальний банк та 14 мультимедійних установок і мережу швидкісного інтернету;

- актовий зал;

- спортивно-оздоровчий комплекс: спортивний, гімнастичний та тренажерні зали.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2698