Державний університет інформаційнокомунікаційних технологій

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій має свідоцтво про внесення його до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВВ № 00468 від 11.03.2004 р.). Це рішення полегшує розвиток науково-технічної бази університету.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1363

Львівська філія Європейського університету

Львівська філія Європейського університету заснований 27 липня 2000 р. Тоді до занять приступило 28 студентів денної форми навчання та 20 - заочної. На той час філія орендувала площі ВАТ «Львовоблсельстрой».

З серпня 2002 року філія знаходиться в окремій будівлі площею 1500 кв. м. колишнього кінотехнікуму, де протягом березня-вересня 2003 року зроблено перепланування і проведено капітальний ремонт.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2028

Академія розвитку гуманітарної освіти

Для соціально незахищених верств суспільства можливо безкоштовне навчання.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

- заочна;

- вечірня

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- молодший спеціаліст;

- бакалавр;

- фахівець і робочі кваліфікації

Перелік факультетів:

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1800

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Парк унікального обладнання та експериментальних установок і стендів для проведення наукових досліджень, понад 750 ПЕОМ, 6 лінгафонних кабінетів. Фонд бібліотеки налічує понад 600 тис. примірників.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2472

Донецький державний університет управління

Програма навчання студентів в ДонДУУ спирається на якнайкращий вітчизняний і зарубіжний просвітницький досвід у сфері економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу, права, соціології.

ДонДУУ пропонує програму навчання з головним фокусом на фінансову економіку, економічну політику та економіку підприємств, споживачів і структуру ринку. Підготовка фахівців ведеться в

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1336

Інститут країн Сходу та Африки ПВНЗ Міжнародний слов'янський університет Харків

Відмінною рисою Інституту є підготовка студентів з різних спеціальностей, які затребувані на міжнародному ринку праці; можливість вивчення двох західноєвропейських мов; оволодіння навичками кваліфікованого користувача комп'ютерної техніки; органічне поєднання теоретичної підготовки студентів з їх виробничою діяльністю на базових підприємствах та організаціях; можливість займатися науковою діяльністю, публікувати свої праці і продовжувати навчання в аспірантурі головного ВНЗ.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1094

Київський Інститут Бізнесу та Технологій

Професорсько-викладацький склад: висококваліфіковані фахівці (професори, доценти, фахівці-практики)

Працює служба працевлаштування студентів.

Здійснюються мовні та фахові стажування студентів за кордоном.

На запрошення Інституту, лекції читають професори з провідних Університетів Західної Європи.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1722

Дніпропетровський національний університет ім Олеся Гончара

За час свого існування університет підготував понад 70 тисяч фахівців. Зважаючи на загальнодержавне й міжнародне визнання результатів діяльності Дніпропетровського держуніверситету, розробку й реалізацію ним найважливіших державних програм у гуманітарній сфері, наявність у закладі визнаних на загальнодержавному і світовому рівнях фахівців та їх наукових шкіл, Указом Президента України від 11 вересня 2000 р. університету надано статус національного .

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2202

Міжнародний університет фінансів

Особливості та переваги навчання в університеті:

- вивчення професійних дисциплін з обов'язковим використанням інформаційно-комунікаційних технологій (SAP, CALS, BSC, Project Management, 1С: Підприємство 8 та ін);

- поєднання науково-дослідної роботи з навчальним процесом;

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2003

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний політехнічний університет входить до складу Європейської Університетської Асоціації і міжнародної Асоціації університетів. Він з честю репрезентує нашу країну на ринку світової вищої освіти.

За роки свого існування університет випустив більше 90 тисяч інженерів для різних галузей народного господарства, близько 4 тисяч фахівців для 102 країн світу.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1816