Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти УМО АПН України - лідер у навчанні дорослих в Україні, один із найстаріших навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, наділений функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1348

Таврійський національний університет ім В І Вернадського

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського найкрупніше наукова і освітня установа Криму. У вузі 1143 наукових і науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАНУ, 2 академіка Академії наук вищої школи України, 89 докторів та 460 кандидатів наук.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2103

Донецький інститут соціальної освіти

ДІСО - це чотири факультети, де студенти навчаються по дванадцяти спеціальностях.

ДІСО - це 3 навчальних корпуси, 3 бібліотеки з читальними залами, 3 комп'ютерних класи, наймогутніша серед вузів Донбасу база Інтернет.

ДІСО - це міжнародна співпраця з Німеччиною, Іспанією, участь у міжнародних програмах Франції та США.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1526

Харківський національний університет радіоелектроніки

У ХНУРЕ створені всі умови для розвитку студента як гармонійної особистості: бібліотека, читальні зали, культурний центр з численними народними колективами художньої самодіяльності, спортивний клуб тощо. Велика увага приділяється в університеті вихованню в молоді тяги до національних надбань: рідної мови, історії, літератури та мистецтва. В ХНУРЕ ведеться наукова робота з питань виховання, розробки нових методик навчання, результати якої висвітлюються в журналі "Новий Колегіум", що видається університетом. Він став для педагогів України відкритою трибуною обміну досвідом.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1255

Львівський університет бізнесу та права

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» створений у 2003 році. Переваги Львівського університету бізнесу і права:

- Випускники отримують диплом державного зразка.

- Студенти, які навчаються на юридичному факультеті та факультеті економіки і підприємництва, мають можливість отримати військову спеціальність.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1587

Уманський державний педагогічний університет ім Павла Тичини

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини - сучасний вищий навчальний заклад, який здійснює свою діяльність за IV рівнем акредитації. Сьогодні університет є сучасним вищим навчальним закладом, який об'єднує 4 інститути, 12 факультетів, на яких ведеться підготовка за 25 ліцензованими спеціальностями. З 14 спеціальностей ведеться підготовка магістрів, діє екстернат.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 5211

Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

В інституті навчається понад 2 тисячі студентів. Професорсько-викладацький склад:

- 200 викладачів, з них: 52 кандидати наук, 5 професорів.

Матеріально-технічна база інституту: 8 комп'ютерних класів, бібліотекака, актовий зал (на 650 місць), мультимедійні аудиторії, конференц-зал, медіацентр, їдальня, спортзал.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2069

Закарпатський інститут ім Августина Волошина МАУП

Інститут має власну навчальну та наукову базу, комп'ютерний клас, бібліотечно-інформаційний центр, гуртожиток, кафе, їдальню, медичний кабінет. На базі інституту проводиться перепідготовка кадрів з метою отримання другої вищої освіти та діють курси підвищення кваліфікації за напрямами: право, менеджмент, маркетинг.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1293

Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ІНСО ПДАБА)

Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ІНСО ПДАБА) - це одне з провідних навчальних закладів в Україні IV-го рівня акредитації з більш ніж десятирічним досвідом практичної реалізації безперервної післядипломної освіти в межах ступеневої підготовки фахівця в сучасних умовах.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2693

Прикарпатський інститут імені Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом

Прикарпатський інститут МАУП (ПІ МАУП) працює з 1998 року і проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст по 20-ти спеціальностях і спеціалізаціях по економіці, менеджменту, правознавства та психології, за якими навчаються понад 1000 студентів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 3902