Донецька Академія автомобільного транспорту (ДААТ)

Академія автомобільного транспорту з 1994 році здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за напрямами та спеціальностями, яких потребує розвиток автомобільної галузі України: «Технічна експлуатація автомобілів», «Спеціалізовані комп'ютерні системи», «Транспортні технології», «Менеджмент і логістика».

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 997

Національний університет КиєвоМогилянська академія

Навчання студентів НаУКМА здійснюється на основі індивідуального планування. Щорічно у відповідності з вимогами бакалаврських та магістерських програм кожен студент складає власний план освоєння дисциплін, в який вносить нормативні навчальні дисципліни та обрані ним вибіркові курси. Запис на курси та формування індивідуальних планів на наступний навчальний рік відбувається в березні.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 943

Університет третього віку

Вчать наших студентів викладачі-волонтери вищих навчальних закладів столиці, люди старшого віку, які знайомі з темою програми і мають відповідну освіту і досвід, студенти, вчителі, лікарі, представники державних і громадських організацій, усі, хто виявляє бажання і є фахівцями по темі, цікавить слухачів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1070

Українська державна академія залізничного транспорту

Навчально-виховний процес в академії здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників: 78% викладачів мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 12% докторів наук, професорів. Із 33 кафедр УкрДАЗТ 26 очолюють доктори наук, професори. Серед викладачів академії - сім лауреатів Державних премій, шість заслужених діячів науки і техніки, 28 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України і закордонних країн, 24 мають знак «Відмінник освіти України», понад 70 співробітників мають звання почесного залізничника.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 841

Інститут доуніверситетської підготовки НАУ

Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) входить до складу навчально-наукового комплексу НАУ і виконує в його системі одне з відповідальних завдань: за порівняно короткий термін навчання слухачі отримують підготовку, яка дає їм можливість не тільки поступити в Університет, але й успішно навчатися в ньому і підготуватися до вступу у ВНЗ та зовнішнього незалежного оцінювання.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2527

Житомирський інститут медсестринства

Інститут медсестринства - перший в Україні вищий медичний навчальний заклад, в якому впроваджена ступеньчатое медсестринська освіта, від молодшого спеціаліста до магістра за спеціальністю «Сестринська справа»

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 3323

Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Херсонський інститут МАУП (ХІ МАУП) працює з 1998 року. Здійснює навчання студентів за триступеневою формою (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст) в галузі економіки, менеджменту, маркетингу, соціальної роботи, правознавства та інших.

Випускники МАУП отримують: диплом про вищу освіту державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, що дає можливість продовжити навчання та здійснювати професійну діяльність у провідних країнах світу.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1111

Черкаська філія Національного аерокосмічного університету ім Н Є Жуковського ХАІ

Випускники технікумів і коледжів принимають на старші курси!

Надходження на заочну форму освіти за співбесідою. Прискорені підготовчі курси до ЗНО. Хорошое працевлаштування випускників.

Університет співпрацює зі світовими лідерами аерокосмічної та автомобільної промисловості.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2277

Вінницький Факультет Київського Національного Університету Культури і Мистецтв

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, який відповідає вимогам ліцензування та європейському рівню.

Випускники університету мають достатні можливості працевлаштування в сфері послуг та обслуговування, туристичної індустрії, приватних і державних установах, що потребують професійного ведення діловодства та управлінської документації.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1753

Національний авіаційний університет

Сьогодні НАУ - один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів з 49 країн світу.

Потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів і т.д..

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1298