Феодосійська фінансовоекономічна академія

У структуру єдиного освітньо-наукового комплексу входять три факультети, 7 кафедр (з них дві на виробництві), клуб англійської мови, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, бізнес-центр, консультаційні центри, Молодіжний центр правових досліджень. При Академії діє система довузівської підготовки.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 721

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е О Дідоренка

Сьогодні університет - це сучасний освітній комплекс, який включає в себе всі елементи ступеневої та післядипломної освіти. Навчання здійснюється з урахуванням принципів Болонського процесу. По закінченні вищого навчального закладу видається диплом державного зразка з доповненням європейського зразка (за системою EСTS).

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 676

Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського

Сьогодні ДонНУЕТ готує спеціалістів не тільки для сфери торгівлі та послуг, але й для інших галузей економіки, по праву ставши центром підготовки економічних кадрів у регіоні. Всупереч труднощам в країні вуз перебудовується відповідно до потреб часу, щоб тісніше інтегруватися в Європу і забезпечити незалежну Українську державу молодими кваліфікованими фахівцями.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 747

Національний педагогічний університет ім М Драгоманова

НПУ імені М.П. Драгоманова має велику навчально-матеріальну базу. У розпорядженні студентів і викладачів фундаментальна бібліотека (загальний книжковий фонд - 1 млн. 300 тис. книг) і 12 читальних залів, в яких одночасно можуть працювати понад 750 студентів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 897

Кримський навчальноконсультаційний центр Тернопільського національного економічного університету

Центр проводить підготовку фахівців за напрямами: міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, менеджмент організацій. Підвищення кваліфікації фахівців з економіки, перепідготовка (друга вища освіта).

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 965

ЧВНЗ Міжнародний інститут бізнесу

Міжнародний інститут бізнесу створений у 1993 році за рішенням Уряду України Українською академією державного управління при Президентові України та Фондом Центрально-Європейського університету (Фонд Джорджа Сороса) як центр підготовки фахівців для роботи в умовах ринкової економіки.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 801

Університет економіки та права КРОК

Понад 70 відсотків викладачів Університету мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, є членами різних академій наук України, відомих наукових та громадських об'єднань, більшість з них мають 15-20 років стажу діяльності у вищій школі.

Для викладання новітніх дисциплін наш Університет постійно запрошує професорів та науковців провідних навчальних закладів Чехії, США, Канади, Нідерландів, з якими він підтримує тісні ділові та наукові стосунки. Студенти Університету "КРОК" використовують можливість паралельного навчання в одному з європейських вузів (з отриманням диплома).

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 822

Україноамериканський інститут Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні

ВМУУ є установою вищої освіти, метою якого є виховання студентів продуктивними, заповзятливими, конкурентоспроможними, відповідальними морально-етичними громадянами.

Місією ВМУУ є створення стимулюючої освітнього середовища для мультикультурної студентської громади і інтернаціонально орієнтованих викладачів. Програми, сфокусовані на міжнародний бізнес, що відповідають вимогам підготовки фахівців і лідерів світового співтовариства 21го століття.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 869

Рівненський державний гуманітарний університет

Матеріально-технічна база: 5 навчальних корпусів, 7 гуртожитків, студентське кафе, медпункт, 3 спортмайданчики, 30 комп'ютерних класів, бібліотека, санаторій-профілакторій.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1041

Інститут мистецтв художнього моделювання та дизайну ім Сальвадора Далі

Практично всі завдання, які надаються студентам в МІХМД ім. Сальвадора Далі для обробки в період навчання, - є реальними замовленнями роботодавців. Таким чином майбутні фахівці мають можливість об'єктивної оцінки ринку мистецьких замовлень, а також конкурентну можливість ще під час навчання отримати запрошення на перспективну роботу за фахом.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1464