Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет

Європейський університет має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу і наукової діяльності науково-практичних працівників та студентів. До послуг студентів сучасна комп'ютеризована бібліотека, з фондом в 1000000 примірників видань, спортивні зали, а також бази відпочинку.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 3045

Національний університет фізичного виховання і спорту Украіни

В університеті на 19 кафедрах на трьох факультетах здобувають освіту: 2153 бакалаврів (з них 674 заочно) та 308 магістрів (з них 94 заочно). Друга вища освіта отримують 234 студента. В аспірантурі та докторантурі університету навчається 102 аспірантів, 36 здобувачів і 5 докторантів.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2448

Національний університет державної податкової служби України

В університеті створюються всі умови не тільки для навчання, але й для проживання та відпочинку. Побудовані житлові будинки для професорсько-викладацького складу, Інформаційний центр, нові студентські гуртожитки. Розширюються навчальні площі факультетів податкової міліції та військової підготовки.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2311

Київський національний університет технологій та дизайну

Університет засновано наказом Вищої Ради Народного господарства від 17 квітня 1930 року як Інститут шкіряної промисловості. У 1941 році він отримує назву - Київський технологічний інститут легкої промисловості. З 1993 року - Державна акдемія легкої промисловості України. Постановою Кабінету Міністрів України на базі академії в 1999 році створений Київський державний університет технологій та дизайну. Указом Президента України № 591/2001 від 07.08.2001р. Університет отримав статус Національного. Міжгалузевий республіканською акредитаційною комісією Університет ліцензовано за четвертим - найвищим - рівнем акредитації.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2508

Навчальноконсультаційний центр Національного транспортного університету

Основними напрямками діяльності НКЦ у м. Івано-Франківськ є:

- забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання;

- організація та проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, науково-методичну, виховну, культурну, видавничу діяльність, відповідно до вимог чинного законодавства України, вимог Болонської декларації;

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2249

Міжнародний слов'янський університет

Згідно спеціальної домовленості і відповідними рішеннями керівників і представників інтелігенції та духовенства слов'янських держав створені перші Міжнародні Слов'янські Університети в Болгарії, Словаччини, України, оскільки на території саме цих країн зароджувалася слов'янська культура.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1313

Кримський державний медичний університет ім С І Георгієвського

Професорсько-викладацький склад:

- всього викладачів - 690 осіб;

- професорів, докторів наук - 99 осіб;

- доцентів, кандидатів наук - 356 осіб.

Матеріально-технічна база закладу:

- територія КДМУ - 17,3 га;

- 16 корпусів загальною площею 98533 кв. м;

- 5 гуртожитків загальною площею близько 30 тис. кв. м;

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1226

Харківська державна зооветеринарна академія 2

За роки роботи ВУЗом підготовлено близько 32 тисяч зооінженерів та лікарів ветеринарної медицини. Серед наших випускників відомі вчені зі світовими іменами, засновники та спадкоємці науково-педагогічних шкіл.

Спеціальності, отримані в академії, дають можливість його випускам працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, агрофірмах, м'ясокомбінатах, лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи, діагностичних лабораторіях, в наукових лабораторіях, в сфері зооветеринарної освіти.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 988

Керченський факультет економіки та менеджменту Університету економіки і управління

Керченський факультет економіки та менеджменту був заснований як структурний підрозділ Університету економіки і управління м. Сімферополя (наказ № 16 від 1 липня 2005 року) з метою підвищення рівня забезпеченості фахівцями економічного спрямування Східного регіону Криму.

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1566

Кам'янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка

Професорсько-викладацький склад: 745 науково-педагогічних працівників, з яких 67 докторів наук, професорів, 326 кандидатів наук, доцентів. Матеріально-технічна база: 12 навчально-лабораторних корпусів, 12 науково-дослідних центрів, 28 науково-дослідних і навчально-наукових лабораторій, 48 навчальних лабораторій, 122 навчальних і навчально-методичних кабінетів, відділ ТЗН, комп'ютерна техніка (1001 одиниця), 9 читальних залів (на 740 посадочних місць), редакційно-видавничий відділ, інформаційно-комп'ютерний центр, 5 спортивних залів, 2 стадіони, 25 спортивних майданчиків, басейн, спортивно-оздоровчий табір, 6 гуртожитків, 2 столові на 1830 посадочних місць, бібліотека (понад 1 млн екземплярів).

Рубрика: Вузи України. Перегляди: 3925