Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України


Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти УМО АПН України - лідер у навчанні дорослих в Україні, один із найстаріших навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, наділений функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти.

На кафедрах працює 135 науково-педагогічних працівників. У тому числі за посадами - 48 професорів, 57 доцентів, 30 старших викладачів. З них - 21 доктори наук, 80 кандидатів наук, 31 - без наукових ступенів.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- очно-заочна;

- заочна;

- вечірня;

- Дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти;

- менеджмент і психологія

Інформація для абітурієнта

Додаткова інформація:

Основні напрями діяльності Інституту:

- післядипломна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціалізація, стажування керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів галузі освіти у відповідності з виданими ліцензіями, відповідно до державного замовлення та договірними зобов'язаннями;

- проведення науково-дослідної роботи з проблем розвитку післядипломної освіти та ін.;

- науково-методичне забезпечення післядипломної освіти та координація наукової, науково-методичної роботи закладів, закладів післядипломної освіти;

- інформаційне забезпечення установ і закладів освіти України з метою створення єдиного освітнього простору, поширення передових педагогічних технологій;

- проведення експертної оцінки поданих на ліцензування та акредитацію матеріалів закладів різних форм власності;

- співпраця в області післядипломної освіти з зарубіжними науковими центрами та навчальними закладами, обмін інформацією, відрядження працівників на основі обміну, створення спільних навчальних та науково-методичних центрів, розробка та реалізація міжнародних програм і проектів та ін.;

- здійснення міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності у сфері післядипломної освіти з установами зарубіжних країн на основі прямих зв'язків, створення спільних навчальних, науково-методичних центрів та інших підрозділів.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1205