Хмельницький національний університет


Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 6 інститутів, до складу яких входять 14 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп'ютерні науки, міжнародні відносини , філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати. Сьогодні в університеті за 38 спеціальностями навчається більше 14 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 57 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів.

У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр. У рамках цієї системи функціонує п'ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I-II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- Дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- економічний;

- бізнесу;

- менеджменту;

- гуманітарно-педагогічний;

- міжнародних відносин;

- інженерної механіки;

- прикладної математики та комп'ютерних технологій;

- технологій та дизайну;

- телекомунікаційних систем;

- комп'ютерних систем та програмування.

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Є підготовче відділення. Випускники відділення користуються всіма пільгами, передбаченими правилами прийому до вищих навчальних закладів.

Навчальний рік на ПЗ розпочинається для слухачів вечірньої форми навчання - 16 жовтня, заочної форми навчання - 1 листопада. Термін навчання - 9 місяців. Навчальний план містить дисципліни, з яких проводяться вступні іспити. Слухачі користуються бібліотекою університету, навчальними лабораторіями, іногородні забезпечуються гуртожитком.

Додаткова інформація:

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра денної, заочної (дистанційної) форми за державним замовленням і пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних для кожного напряму підготовки дисциплін:

- математика, українська мова та література - для напрямів підготовки "Інженерна механіка", "Машинобудування", "Електромеханіка", "Зварювання", "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія", "Прикладна математика", "Інформатика", "Комп'ютерна інженерія" , "Радіотехніка", "Радіоелектронні апарати", "Телекомунікації", "Технологія виробів легкої промисловості", "Хімічна технологія", "Економічна кібернетика", "Економіка підприємства", "Управління персоналом і економіка праці", "Маркетинг", "Фінанси і кредит "," Облік і аудит "та" Менеджмент ";

- українська мова та література, історія України - для напряму підготовки "Філологія (Українська мова та література)";

- історія України, українська мова та література - для напрямів підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Професійна освіта", "Технологічна освіта", "Практична психологія".

З урахуванням специфіки умов прийому на напрям підготовки "Здоров'я людини" конкурсний відбір вступників проводиться після медичного огляду на основі іспиту з оцінки рівня їх фізичної підготовки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з історії України та української мови і літератури.

З урахуванням специфіки умов прийому на напрям підготовки "Дизайн" конкурсний відбір вступників проводиться на основі творчого конкурсу по малюнку і живопису та сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури.

Конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на напрями підготовки "Філологія (Англійська мова та література)", "Філологія (Переклад)", "Міжнародні відносини" проводиться на основі тестування з англійської мови та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Хмельницькому, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1211
 
  • Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Наці ...
  • Національний університет державної податкової служби України
  • Національний гірничий університет
  • Міжнародний Соломонів університет
  • Білоцерківський ЦДЗН Східноєвропейського університету економіки і менеджмен ...