Університет економіки та права КРОК


Понад 70 відсотків викладачів Університету мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, є членами різних академій наук України, відомих наукових та громадських об'єднань, більшість з них мають 15-20 років стажу діяльності у вищій школі.

Для викладання новітніх дисциплін наш Університет постійно запрошує професорів та науковців провідних навчальних закладів Чехії, США, Канади, Нідерландів, з якими він підтримує тісні ділові та наукові стосунки. Студенти Університету "КРОК" використовують можливість паралельного навчання в одному з європейських вузів (з отриманням диплома).

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- Денна;

- Заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

Факультет економіки і підприємництва:

- Економіка підприємства,

- Облік і аудит,

- Фінанси та кредит,

- Маркетинг.

Юридичний факультет

- Правознавство,

- Психологія.

Факультет міжнародних відносин:

- Менеджмент,

- Міжнародна економіка,

- Міжнародна інформація,

- Міжнародний бізнес

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій:

- Комп'ютерні науки

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Формат підготовки:

- денна;

- заочна.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або копія) (ті, хто отримали повну середню освіту у 2007 році і раніше, можуть вибирати - складати ЗНО чи вступні іспити до Університету);

- 6 кольорових фотографій 3х4 см;

- медична довідка (форма 086-О) (оригінал або її завірена копія);

- копія ідентифікаційного коду;

- Атестат про повну середню освіту з додатком або диплом про вищу освіту з додатком (для отримання другої вищої освіти) (оригінал або копія);

- Академічна довідка встановленого зразка (для студентів, які переводяться з інших вузів);

- паспорт (подається особисто);

- військовий квиток або посвідчення про прописку (військовозобов'язані подають особисто).

Додаткова інформація:

Університет "КРОК" - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. В Університеті здійснюється підготовка за напрямами: "Правознавство", "Психологія", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент", "Міжнародна економіка", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Комп'ютерні науки". Крім того, діють спеціалізовані освітні програми.

Програма "КРОК-Ексклюзив" (напрям "Міжнародна економіка") передбачає вивчення студентами вже на першому курсі більшості предметів англійською мовою. Також вивчається німецька мова та третю іноземну мову на вибір як факультатив.

Реалізується ряд спільних програм з іноземними вузами. Зокрема, спільно з Університетом прикладних наук IMC (м. Кремс, Австрія) була розроблена Україно-австрійська програма з експортно орієнтованого менеджменту. Її випускники, окрім українського державного диплома з міжнародної економіки, отримують диплом австрійського університету за експортно орієнтованого менеджменту.

Програма "КРОК-Еліт", яка також функціонує в рамках напряму "Міжнародна економіка", передбачає поглиблене вивчення міжнародного права.

У розпорядженні студентів сучасна бібліотека, комп'ютерні класи, Культурний центр, Центр розвитку кар'єри. Вони можуть реалізувати себе, беручи участь у роботі одного з кращих органів студентського самоврядування в Україні. В Університеті діє військова кафедра. Всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитках.

Кожному новому члену Корпорації "КРОК" приділяється особлива увага. Застосовуються різні адаптаційні тренінги, що допомагають першокурсникам відчувати себе впевнено, швидко знаходити спільну мову один з одним, з викладачами, адміністрацією Університету.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 708
 
  • Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
  • Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет
  • Національний університет державної податкової служби України
  • Київський університет ринкових відносин
  • Білоцерківський ЦДЗН Східноєвропейського університету економіки і менеджмен ...