Українська державна академія залізничного транспорту


Навчально-виховний процес в академії здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників: 78% викладачів мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 12% докторів наук, професорів. Із 33 кафедр УкрДАЗТ 26 очолюють доктори наук, професори. Серед викладачів академії - сім лауреатів Державних премій, шість заслужених діячів науки і техніки, 28 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України і закордонних країн, 24 мають знак «Відмінник освіти України», понад 70 співробітників мають звання почесного залізничника.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна форма навчання;

- заочна форма навчання.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- управління процесами перевезень;

- автоматики, телемеханіки та зв'язку;

- будівельний;

- економіки транспорту;

- механічний.

Інформація для абітурієнта

Додаткова інформація:

Захист дипломних проектів останніх років свідчить про достатньо високий рівень підготовки фахівців. Більш ніж 80% дипломних проектів захищаються випускниками на «добре» і «відмінно». Розробки на замовлення виробництва в дипломних проектах сосотавляет 75%. Диплом «з відзнакою» отримують 20-21% випускників.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 768
 
  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв
  • ПереяславХмельницький державний педагогічний університет ім Григорія Сковор ...
  • Національна юридична академія ім Ярослава Мудрого
  • Львівський національний медичний університет імені Д Галицького
  • Академія внутрішніх військ МВС України