Полтавський університет економіки і торгівлі


Розвиток університету на початку нового століття характеризується високим динамізмом та зростанням кількісних і якісних показників освітньої діяльності. У 2003 році відкрито нові спеціальності - "Економічна кібернетика" та "Соціальна інформатика". Значно збільшилися обсяги ліцензованого набору на всі спеціальності денної та заочної форм навчання, що має наслідком різке збільшення контингенту студентів та чисельності викладачів. Зараз в університеті навчається 12935 студентів, працює 480 професорів, доцентів, викладачів. Суттєво розширилась географія освітньої діяльності університету. Крім Полтави вона здійснюється в містах Харкові, Луганську, Херсоні, Миколаєві, Новомосковську, Кіровограді, Житомирі, Чернігові, Черкасах, Хмельницьку, Дніпродзержинську. У м. Сімферополі започатковано діяльність іногороднього заочного факультету, у м. Черкасах та Чернігові - заочних факультетів.

Зростання кількісних показників базується на вдосконаленні матеріально-технічної бази університету та впровадженні інформаційно-дистанційних технологій навчання. Це стало можливим завдяки створенню потужного банку інформаційних ресурсів, використанню у навчальному та управлінському процесі 1130 персональних комп'ютерів, переходу на модульно-рейтингову і кредитно-модульну систему навчання.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна;

- заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- фінансів та обліку;

- економіки та менеджменту;

- товарознавчо-комерційний;

- технологічний.

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

З метою підготовки абітурієнтів до сертифікаційного зовнішнього тестування та підвищенню загального рівня знань майбутніх студентів з фундаментальних дисциплін з 1 жовтня в університеті працюють довгострокові вечірні та заочні підготовчі курси.

Випускники шкіл самостійно обирають необхідні дисципліни, з яких бажають поглибити свою підготовку до сертифікаційного зовнішнього тестування.

Для жителів міста Полтава курси проводяться у формі вечірніх занять з 1 жовтня.

Охочих навчатися на вечірніх підготовчих курсах ми чекаємо в навчальному корпусі університету в каб. 128, 203, тел. (05322) 7-91-60, 2-18-36.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

Вступники особисто подають:

- заяву, в якій вказують напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання;

- медичну довідку за формою 086-У;

- 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копію довідки про ідентифікаційний код;

- копію паспорта (1,2 та 11 сторінки);

- копію шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, атестат, диплом);

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

- документи, які дають право на пільги (оригінал або завірену копію).

Термін подачі документів для вступу:

Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться на денну та заочну форми навчання - до 22 липня 2008 року.

Додаткова інформація:

Для вступу за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на денну та заочну форму навчання вступники подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у поточному році.

Для вступників, які не атестовані з української мови, вступне випробування проводиться з російської мови.

Абітурієнти, які вступають на денну форму навчання за напрямом "Міжнародна економіка", проходять в Університеті додаткове вступне випробування у формі тестування з іноземної (англійської, німецької або французької) мови.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу у Полтаві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2155
 
  • Філія Московської академії економіки і права
  • Національний університет державної податкової служби України
  • Луганський державний медичний університет
  • Запорізький державний медичний університет
  • Дніпропетровський національний університет ім Олеся Гончара