Одеський державний університет внутрішніх справ


Інститут має ІII рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців-юристів на денній та заочній формах навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та IV рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Правознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а також готує за заочною формою навчання наукові та науково-педагогічні кадри для отримання ними наукового ступеня кандидата юридичних наук за закритими науковим спеціальностями.

Керівництвом інституту створені відповідні умови щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів. В даний час на 6 загальноінститутських і 12 факультетських кафедрах працюють 16 докторів і 62 кандидати наук.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

- денна форма навчання;

- заочна форма навчання.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- Підготовки фахівців кримінальної міліції;

- Підготовки фахівців транспортної міліції;

- Підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання;

- Навчально-науковий інститут фінансового забезпечення і права.

Інформація для абітурієнта

Термін подачі документів для вступу:

Документи подаються до приймальної комісії за адресою вул. Успенська 1 з 15 до 31 липня 2010р.

Вступники особисто подають заяву про вступ до заяви додають:

- Документ про освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- Медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- Шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

- 2 копії паспорта (1,2,11 стор);

- 2 копії ідентифікаційного коду; 6 фото 3х4;

- Копію приписки до дільниці або військового квитка;

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з:

- Українська мова та література;

- Історія України;

- Математика або іноземна мова, або географ я, або біолог я, або фізика, або хімія, (за вибором вступника)

Додаткова інформація:

За державним замовленням

Факультет підготовки фахівців кримінальної міліції готує фахівців для підрозділів карного розшуку, по боротьбі з економічною злочинністю, міліції громадської безпеки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", у галузі знань "Право", напрямом підготовки "Правознавство", з терміном навчання 4 роки та щорічним набором 85 осіб.

Факультет підготовки фахівців транспортної міліції готує фахівців для підрозділів орган в внутрішніх справ на транспорті за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", у галузі знань "Право", напрямом підготовки "Правознавство", з терміном навчання 4 роки та щорічним набором 50 чол б.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства та д знання готує фахівців для підрозділів слідства та дізнання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", у галузі знань "Право", напрямом підготовки "Правознавство", з терміном навчання 4 роки та щорічним набором 85 чол б.

На факультети за державним замовленням приймаються громадяни України в кому в д 17 до 25 років на базі повної загальної середньої освіти.

Прийом документ в Оформлення особових справ кандидат в на навчання за державним замовленням здійснюють кадрові апарати ОВС за місцем реєстрації, згідно з вимогами наказ в МВС України про комплектування ВНЗ МВС України. Документи кандидатів на навчання надсилаються до університету комплектуючими ГУ-УМВС, УМВС на залізницях до 01 липня 2010 року.

Вступники до 22 липня 2010 додають документи про освіту:

Документ про освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з:

- Українська мова та література;

- Історія України.

Вступники складають вступний іспит з фізичної підготовки

Хлопчики - підтягування, біг на дистанцію 100 метрів і 1000 метрів.

Дівчата - згинання та розгинання рук, біг на дистанцію 100 метр у і 1000 метр у і співбесіду щодо готовності навчання до вузу МВС.

У навчально-науковому інституті фінансово-економічної безпеки і права ОДУВС здійснюється підготовка фахівців на умовах договору з фізичними та юридичними особами освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "за спеціальністю" Правознавство "з загальним щорічним набором 210 осіб (денна форма) і 200 осіб (заочна форма)

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Одесі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2097
 
  • Чигиринський технікум
  • Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ
  • Навчальнонауковий інститут заочного та дистанційного навчання Національної ...
  • Криворізький факультет ДДУВС
  • Академія внутрішніх військ МВС України