Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут


В університеті функціонує 20 навчальних факультетів, 9 навчально-наукових інститути, 13 науково-дослідних інститути і 14 наукових центру, де працюють 44 академіки і члени-кореспонденти академій наук, біля 2500 професорів, доцентів і викладачів, навчається 41700 студентів, у тому числі близько 1500 іноземних громадян із більш ніж 50 країн світу, 500 аспірантів, із них біля 80 громадян інших держав. Відкрито філії університету в м.Славутичі та в м.Сімферополі.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- екстернат.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр інженерії;

- магістр наук;

- магістр лінгвістики.

Перелік факультетів:

Інститути:

- Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" - ННК "ІПСА";

- Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем - ІТС;

- Видавничо-поліграфічний інститут - ВПІ;

- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації - ВІТІ;

- Факультет військової підготовки - ФВП;

- Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ;

- Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - ІСЗЗІ;

- Механіко-машинобудівний інститут - ММІ;

- Фізико-технічний інститут - ФТІ;

- Інститут моніторингу якості освіти - ІМЯО;

- Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" - НМК "ІПО"

Факультети:

- зварювальний - ЗФ;

- інженерно-фізичний - ІФФ;

- інженерно-хімічний - ІХФ;

- міжуніверситетський медико-інженерний - ММІФ;

- приладобудівний - ПБФ;

- радіотехнічний - РТФ;

- теплоенергетичний - ТЕФ;

- авіаційних i космічних систем - ФАКС;

- біотехнології i бiотехнiки - ФБТ;

- електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА;

- електроніки - ФЕЛ;

- інформатики та обчислювальної техніки - ФІОТ;

- лінгвістики - ФО;

- менеджменту і маркетингу - ФММ;

- соціології і права - ФСП;

- прикладної математики - ФПМ;

- фізико-математичний - ФМФ;

- хіміко-технологічний - ХТФ

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Є, формат підготовки:

- вечірня;

- екстернат.

Тривалість - 8,16 місяців.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що засвідчує особу і громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, що посвідчує особу і громадянство.

На вимогу абітурієнта приймальня (відбіркова) комісія завіряє копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

Термін подачі документів для вступу:

Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та для напряму підготовки "Образотворче мистецтво" заочної форми навчання:

- початок прийому заяв та документів 2 липня 2012;

- закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, який проводить НТУУ "КПІ" 17 липня 2012 року;

- закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени та співбесіди, які проводить НТУУ "КПІ" 17 липня 2012 року;

- закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, співбесід і не проходять творчий конкурс 31 липня 2012

Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання окрім напряму підготовки "Образотворче мистецтво":

- початок прийому заяв та документ 16 липня 2012;

- закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени та співбесіди, які проводить НТУУ "КПІ" 20 липня 2012 року;

- закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, співбесід і не проходять творчий конкурс 16 серпня 2012

Додаткова інформація:

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури необхідний для вступу на наступні напрями:

- Здоров'я людини;

- Образотворче мистецтво;

- Філологія (із зазначенням мови);

- Соціологія;

- Видавнича справа та редагування;

- Правознавство;

- Економічна кібернетика;

- Міжнародна економіка;

- Економіка підприємства;

- Маркетинг;

- Менеджмент;

- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- Математика;

- Фізика;

- Прикладна фізика;

- Прикладна математика;

- Інформатика;

- Системний аналіз;

- Комп'ютерні науки;

- Комп'ютерна інженерія;

- Програмна інженерія;

- Системна інженерія;

- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- Гірник;

- Металургія;

- Ливарне виробництво;

- Інженерне матеріалознавство;

- Прикладна механіка;

- Інженерна механіка;

- Машинобудування;

- Зварювання;

- Теплоенергетика;

- Атомна енергетика;

- Енергомашинобудування;

- Електротехніка та електротехнології;

- Електромеханіка;

- Мікро-та наноелектроніка;

- Електронні пристрої та системи;

- Акустотехніка;

- Радіотехніка;

- Радіоелектронні апарати;

- Телекомунікації;

- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;

- Приладобудування;

- Оптотехніка;

- Авіа-і ракетобудування;

- Авіоніка;

- Хімічна технологія;

- Біотехнологія;

- Видавничо-поліграфічна справа;

- Безпека інформаційних і комунікаційних систем;

- Системи технічного захисту інформації.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з математики необхідний для вступу на наступні напрями:

- Соціологія;

- Економічна кібернетика;

- Міжнародна економіка;

- Економіка підприємства;

- Маркетинг;

- Менеджмент;

- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- Математика;

- Фізика;

- Прикладна фізика;

- Прикладна математика;

- Інформатика;

- Системний аналіз;

- Комп'ютерні науки;

- Комп'ютерна інженерія;

- Програмна інженерія;

- Системна інженерія;

- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- Гірник;

- Металургія;

- Ливарне виробництво;

- Інженерне матеріалознавство;

- Прикладна механіка;

- Інженерна механіка;

- Машинобудування;

- Зварювання;

- Теплоенергетика;

- Атомна енергетика;

- Енергомашинобудування;

- Електротехніка та електротехнології;

- Електромеханіка;

- Мікро-та наноелектроніка;

- Електронні пристрої та системи;

- Акустотехніка;

- Радіотехніка;

- Радіоелектронні апарати;

- Телекомунікації;

- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;

- Приладобудування;

- Оптотехніка;

- Авіа-і ракетобудування;

- Авіоніка;

- Хімічна технологія;

- Біотехнологія;

- Видавничо-поліграфічна справа;

- Безпека інформаційних і комунікаційних систем;

- Системи технічного захисту інформації.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з фізики необхідний для вступу на наступні напрями:

- Здоров'я людини;

- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- Математика;

- Фізика;

- Прикладна фізика;

- Прикладна математика;

- Інформатика;

- Системний аналіз;

- Комп'ютерні науки;

- Комп'ютерна інженерія;

- Програмна інженерія;

- Системна інженерія;

- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- Гірник;

- Металургія;

- Ливарне виробництво;

- Інженерне матеріалознавство;

- Прикладна механіка;

- Інженерна механіка;

- Машинобудування;

- Зварювання;

- Теплоенергетика;

- Атомна енергетика;

- Енергомашинобудування;

- Електротехніка та електротехнології;

- Електромеханіка;

- Мікро-та наноелектроніка;

- Електронні пристрої та системи;

- Акустотехніка;

- Радіотехніка;

- Радіоелектронні апарати;

- Телекомунікації;

- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;

- Приладобудування;

- Оптотехніка;

- Авіа-і ракетобудування;

- Авіоніка;

- Хімічна технологія;

- Біотехнологія;

- Видавничо-поліграфічна справа;

- Безпека інформаційних і комунікаційних систем;

- Системи технічного захисту інформації.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з хімії необхідний для вступу на наступні напрями:

- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- Хімічна технологія;

- Біотехнологія.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з географії або основ економіки необхідний для вступу на наступні напрями:

- Економічна кібернетика;

- Економіка підприємства;

- Маркетинг.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з історії України необхідний для вступу на наступні напрями:

- Соціологія;

- Правознавство.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з основ правознавства необхідний для вступу на напрям "Правознавство".

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з зарубіжної літератури необхідний для вступу на напрям

"Видавнича справа та редагування".

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з біології необхідний для вступу на напрям

"Здоров'я людини".

Вступне випробування з іноземної мови проводиться для напрямів:

- Філологія (із зазначенням мови);

- Міжнародна економіка;

- Менеджмент.

Для напряму "Образотворче мистецтво" проводиться творчий конкурс.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1606
 
  • Хмельницький національний університет
  • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
  • Таврійський національний університет ім В І Вернадського
  • Національний університет державної податкової служби України
  • Національний педагогічний університет ім М Драгоманова