Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут


Університет за останні роки відкрив 35 нових спеціальностей, 7 нових кафедр, 5 нових факультетів, серед них німецький факультет, упроваджені учбові курси англійської мови

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- Дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- механіко-технологічний;

- машинобудівний;

- енергомашинобудівний;

- транспортного машинобудування;

- інформатики та управління;

- інженерно-фізичний;

- економічний;

- бізнесу і фінансів;

- фізико-технічний;

- електромашинобудівний;

- електроенергетичний;

- автоматики та приладобудування;

- комп'ютерних та інформаційних технологій;

- технології неорганічних речовин;

- технології органічних речовин;

- інтегрованих технологій та хімічної техніки;

- економічної інформатики та менеджменту;

- інтегральної підготовки,

- німецький технічний.

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Доуніверситетська підготовка абітурієнтів:

- Підготовчі курси дворічні для учнів 10 - 11 класів.

- Підготовчі курси однорічні для учнів 11 класів.

- Елітарні школи.

- Підготовче відділення (денна форма).

- Навчальний комплекс НТУ "ХПІ".

Термін подачі документів для вступу:

- на всі форми навчання на місця держзамовлення - з 20 квітня по 8 липня;

- на денну форму на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, - з 20 квітня по 25 серпня;

- на заочну та дистанційну форму на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, - з 20 квітня протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Додаткова інформація:

Навчальні плани за переліком навчальних дисциплін і графіком навчального процесу відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України та національним державним традиціям. Поряд з обов'язковими навчальними дисциплінами, які становлять 84% від загальної кількості, передбачені і дисципліни за вибором студентів - 16%. Загальна кількість навчальних дисциплін становить 2800 дисциплін.

На вивчення природознавства та общеіженерного циклів дисциплін передбачено 45% навчального часу, на фахову підготовку - 35%, на гуманітарний цикл - 20% навчального часу.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1866
 
  • Університет «Україна» Житомирський економікогуманітарний інститут
  • Одеський національний політехнічний університет
  • Московський державний індустріальний університет
  • Керченський факультет економіки та менеджменту Університету економіки і упр ...
  • Академія внутрішніх військ МВС України