Національний медичний університет імені О О Богомольця


Університет має високий науковий потенціал. У числі 1 223 науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 189 докторів і 720 кандидатів наук, з них 140 професорів і 338 доцентів. До наукової роботи залучаються студенти (близько 1000), плідно працюють в студентських наукових гуртках, створених при кожній кафедрі.

Цю талановиту студентську молодь об'єднує Студентське наукове товариство (організоване в 1881 р.), яке з 1970 року носить ім'я свого засновника А. Киселя. Студентське наукове товариство допомагає знаходити обдарованих студентів, дає їм можливість отримувати навички наукового пошуку, залучає до науково-дослідної роботи, що виконуються на кафедрах університету, бере участь у підготовці наукового резерву.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна;

- заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- спеціаліст;

- лікар.

Перелік факультетів:

- медичний № 1;

- медичний № 2;

- медичний № 3;

- медичний № 4;

- стоматологічний;

- фармацевтичний;

- медико-психологічний;

- підготовки лікарів для Збройних сил України;

- підготовки іноземних громадян;

- факультет підвищення кваліфікації

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Підготовчі курси:

- 6-місячні підготовчі курси (стаціонарна форма, заочна форма);

- 4-місячні підготовчі курси (стаціонарна форма, заочна форма);

- 2-місячні підготовчі курси (стаціонарна форма, заочна форма).

Навчання на підготовчих курсах проводиться за державними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова та література, математика, біологія, історія України, фізика, хімія.

При цьому навчання може здійснюватися і з інших предметів за рішенням Університету. На всіх формах довузівської підготовки визначений українську мову навчання.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

Прийом заяв і документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, пронумерованому журналі НМУ імені Богомольця, в якому записується:

- порядковий номер (та / або номер особової справи);

- прізвище, ім'я та по батькові;

- домашню адресу;

- підлогу;

- рік народження;

- документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;

- номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки (спеціальність);

- середній бал документа про повну загальну середню освіту;

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

Термін подачі документів для вступу:

Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет 20 липня 2012 року. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 31 липня 2012.

Додаткова інформація:

Університет сьогодні:

- головне вищий медичний навчальний заклад серед ВМНЗ України з навчально-методичної роботи та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВМНЗ України I-IV рівнів акредитації;

- базовий ВМНЗ України з координації робіт з впровадження принципів Болонської декларації в системі реформування вищої медичної освіти України;

- 12 факультетів, 7 інститутів та центрів, 78 кафедр, 30 відділів та лабораторій;

- більше 1 200 науково-педагогічних працівників, серед яких - 137 професорів, 188 докторів наук, 341 доцент і 719 кандидатів наук;

- більше 200 академіків і член-кореспондентів НАН, АМН та АПН України, лауреатів Державної премії України, заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти і лікарів, а також винахідників України;

- 10 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій по 21 науковими спеціальностями;

- щорічно університет отримує більше 200 патентів на винаходи, виробляє близько 60 наукових форумів, видає більш як 50 наукових монографій, 30 наукових журналів і збірників наукових праць;

- понад 13 000 студентів, лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, серед яких близько 1 200 іноземних громадян;

- навчаються 39% студентів за державним замовленням, 61% - за контрактом, серед них представники всіх областей України.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1183
 
  • Університет «Україна» Житомирський економікогуманітарний інститут
  • ПереяславХмельницький державний педагогічний університет ім Григорія Сковор ...
  • Міжнародний Соломонів університет
  • Львівський національний медичний університет імені Д Галицького
  • Київський національний університет технологій та дизайну