Національний аграрний університет (НУБіП)


Національний університет біоресурсів і природокористування України щодо статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро-і біотехнологій, технологій відродження безпеки і родючості грунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю та безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- екстернат.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

Підготовка фахівців ОКР "Бакалавр" здійснюється за напрямами підготовки:

- автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- агрономія;

- біотехнологія;

- будівництво;

- ветеринарна медицина;

- водні біоресурси і аквакультура;

- геодезія, картографія та землеустрій;

- деревообробні технології;

- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- економіка підприємства;

- економічна кібернетика;

- електротехніка та електротехнології;

- енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;

- захист рослин;

- комп'ютерні науки;

- лісове і садово-паркове господарство;

- маркетинг;

- машинобудування;

- менеджмент

- облік і аудит;

- правознавство;

- процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;

- соціальна педагогіка;

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

- транспортні технології (за видами транспорту);

- філологія (переклад)

- фінанси і кредит;

- харчові технології та інженерія.

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Навчальний центр довузівської підготовки:

- своєю метою, структурою і функціями забезпечує безперервність освіти, за рахунок того, що є навчальним підрозділом Національного аграрного університету;

- це підрозділ, де навчальний процес здійснюється колективом висококваліфікованих викладачів, які прикладають всі зусилля для того, щоб підготувати молодь до навчання у провідному університеті з високим вимогами до рівня знань абітурієнтів;

- готує молодих людей до отримання вищої професійної освіти, всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з більш ніж тридцяти п'яти спеціальностей.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

Вступники особисто подають до приймальної комісії Національного університету біоресурсів і природокористування України наступні документи:

- заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання;

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або завірену копію), видані в 2008-2012 р.р., з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НАУ Україна для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (3 примірники);

- копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації в 3 примірниках);

- для вступників на заочну за державним замовленням та екстернатну форми навчання - виписка з трудової книжки із записом про характер роботи на момент її видачі.

Усі копії документів завіряються за оригіналом в НУБіП України або в установленому законодавством порядку.

Термін подачі документів для вступу:

Прийом документів:

- денна форма 02.07 - 31.07.2012 р.;

- заочна, екстернатна 19.07 - 17.08.2012 р..

Додаткова інформація:

Українська мова та література на всі напрямки.

Напрям підготовки та перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів):

- автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, енергетика та електротехнічні системи в АПК, комп'ютерні науки, процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, транспортні технології - математика, фізика або іноземна мова;

- будівництво; деревообробні технології; електротехніка та електротехнології; машинобудування, харчові технології та інженерія - математика, фізика або хімія;

- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування - математика, хімія або географія;

- економіка підприємства; економічна кібернетика, маркетинг, облік і аудит фінанси і кредит - математика, історія України або географія;

- лісове і садово-паркове господарство - математика, біологія або іноземна мова;

- менеджмент - математика, географія або іноземна мова

- агрономія, захист рослин - біологія, хімія або математика;

- ветеринарна медицина - біологія, хімія або фізика;

- водні біоресурси і аквакультура - біологія, математика або географія;

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва - біологія, математика або фізика;

- правознавство - історія України, іноземна мова або математика;

- соціальна педагогіка - історія України, іноземна мова або біологія;

- геодезія, картографія та землеустрій - географія, історія України або математика;

- біотехнологія - хімія, біологія або математика;

- філологія (англо-український переклад) - англійська мова, історія України;

- філологія (німецько-український переклад) - німецька мова, історія України.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2784
 
  • Чигиринський технікум
  • Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
  • Національний гірничий університет
  • Міжнародний Соломонів університет
  • Київський університет туризму економіки і права