Навчальноконсультаційний центр Національного транспортного університету


Основними напрямками діяльності НКЦ у м. Івано-Франківськ є:

- забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання;

- організація та проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, науково-методичну, виховну, культурну, видавничу діяльність, відповідно до вимог чинного законодавства України, вимог Болонської декларації;

- організація наукових і методичних конференцій, семінарів, курсів;

- здійснення фінансово-економічної, господарської роботи, участь у виставках і ярмарках;

- організація медичного обслуговування та харчування, забезпечення безпечних нешкідливих умов навчання, праці та виховання;

- організація баз практики та її проведення.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

- заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр

Перелік факультетів:

- економіки, менеджменту і права;

- транспортних та інформаційних технологій

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Відсутні

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- "Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього; за особистим вибором оригінали або копії (при поданні копій обов'язкове особисте пред'явлення оригіналів!);

- "Медичну довідку (за формою 0-86У) (оригінал або копію; при поданні копії обов'язкове особисте пред'явлення оригіналу!);

- "Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або копії; при поданні копій обов'язкове особисте пред'явлення оригіналів!) По предметів, що визначені для участі у конкурсі щодо вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки;

- "6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см (з одного негативу!);

- "Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- "Копію першої та другої сторінок паспорта;

- "Виписка з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);

- "3 поштових конверти (з марками).

Термін подачі документів для вступу:

з 29 червня по 29 липня 2011

Додаткова інформація:

Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Івано-Франківську (далі НКЦ) створений на базі Івано-Франківської філії Надвірнянського коледжу НТУ згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 947 від 29.10.2007 р. в структурі Національного транспортного університету, заснованого на державній формі власності, підпорядкованого Міністерству освіти і науки України.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Івано-Франківську, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2252
 
  • Навчальнонауковий інститут заочного та дистанційного навчання Національної ...
  • Міжнародний християнський університетКиїв
  • Київський національний університет технологій та дизайну
  • Дніпропетровський національний університет ім Олеся Гончара
  • Академія внутрішніх військ МВС України