Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України


Львівська державна фінансова академія є потужним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців у галузі знань «економіка та підприємництво». Академія підпорядкована Міністерству фінансів України, а тому мета і завдання освітньої діяльності відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи. Навчальні плани і програми передбачають професійну підготовку при забезпеченні високого рівня фундаментальних знань та практичних навичок.

Вагомим чинником якісної підготовки студентів є налагодження співпраці та залучення до організації навчального процесу фахівців-практиків, керівників фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів тощо.

Академія розвиває наукові та ділові контакти із зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами економічного профілю. Зокрема, з Технічним університетом (м. Лодзь, Польща), Вищою школою економіки та адміністрування ім. професора Є. Липинського (м. Кельце, Польща), Державною вищою професійною школою (м. Ярослав, Польща), Державним університетом (м. Щецін, Польща), Вищою професійною школою Університету прикладних наук (м. Ляузіц, Німеччина), Університетом ( м. Гер, Угорщина).

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- екстернат.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- фінансовий;

- обліково-економічний;

- заочний;

- післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Інформація для абітурієнта

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

Вступники подають особисто заяву про вступ до Академії, в якому указують галузь знань, напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірену копію);

- витяг з трудової книжки та копію свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників на заочну форму навчання.

Усі ксерокопії завіряються за оригіналом Академією, або в установленому порядку.

Термін подачі документів для вступу:

Прийом документів на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра денної форми навчання розпочинається 22 червня, закінчується 22 липня.

Прийом документів на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра заочної форми навчання, екстернату починається 01 липня, закінчується 01 серпня.

Додаткова інформація:

Прийом за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра денної та заочної форми навчання незалежно від джерел фінансування проводиться на умовах конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з:

- української мови та літератури;

- математиці.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1644
 
  • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • Луганський державний медичний університет
  • Луганська державна академія культури і мистецтв
  • Кримський навчальноконсультаційний центр Тернопільського національного екон ...
  • Донецький юридичний інститут МВС України