Київський національний університет технологій та дизайну


Університет засновано наказом Вищої Ради Народного господарства від 17 квітня 1930 року як Інститут шкіряної промисловості. У 1941 році він отримує назву - Київський технологічний інститут легкої промисловості. З 1993 року - Державна акдемія легкої промисловості України. Постановою Кабінету Міністрів України на базі академії в 1999 році створений Київський державний університет технологій та дизайну. Указом Президента України № 591/2001 від 07.08.2001р. Університет отримав статус Національного. Міжгалузевий республіканською акредитаційною комісією Університет ліцензовано за четвертим - найвищим - рівнем акредитації.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- денна;

- вечірня;

- заочна;

- дистанційна;

- екстернат.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- технологій легкої промисловості (ТЛП);

- дизайну (Д);

- економіки і бізнесу (ФЕБ);

- технологічного обладнання та систем управління (ТОСУ);

- хімічних технологій (ХТ);

- ринкових, інформаційних та інноваційних технологій у м. Черкаси (РІІТ)

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Університет пропонує пройти підготовку до незалежного тестування з предметів:

- Українська мова

- Математика

- Хімія фізика

- Історія України

- Іноземна мова

Підготовка проводиться через структуру Інституту довузівської та індивідуальної підготовки університету (ІДПІП). ІДПІП також постійно проводить набір на підготовчі курси для вступу на прискорену форму навчання (бакалавр - 2 роки - денна, 3 роки - заочна):

- За контрактом на спеціальності:

- Економіка підприємства

- Менеджмент

- Маркетинг

- Облік і аудит

- Фінанси і кредит

- Швейні вироби

- Обладнання легкої промисловості

- За держзамовленням на другий курс (за умови здачі академрізниці) спец. «Обладнання легкої промисловості».

На курси приймаються молодші спеціалісти вищевказаних або споріднених спеціальностей. Зарахування за результатами вступного випробування з математики (без зовнішнього тестування).

Випускники, що пройшли підготовку в ІДПІП, мають знижку в оплаті за навчання в університеті протягом усього терміну навчання.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

До заяви вступник додає (оригінали або завірені копії):

- Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- Медичну довідку за формою 086-У;

- 6 фотокарток розміром 3 на 4 см.

- Сертифікати УЦОЯО (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних іспитів.

Усі копії документів завіряються приймальною комісією університету при наявності оригіналу, або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.

Термін подачі документів для вступу:

Початок прийому заяв та документів на денну форму навчання та навчання без відриву від виробництва 2 липня 2012 року. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, який проводить вищий навчальний заклад на денній формі навчання 17 липня 2012, навчання без відриву від виробництва - 25 липня 2012 року.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад на денну форму навчання 20 липня 2012, навчання без відриву від виробництва - 25 липня 2012 року. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси на денну форму навчання 31 липня 2012, навчання без відриву від виробництва - 2 серпня 2012 року.

Додаткова інформація:

У КНУТД навчається близько 15000 студентів. На 48 кафедрах університету та в 14 філіях кафедр на виробництві працює близько 1000 викладачів, з них 28 академіків і членів кореспондентів галузевих академій наук, 125 професорів, докторів наук, 385 доцентів, кандидатів наук, 8 заслужених діячів науки і техніки України, 12 заслужених працівників народної освіти України. До викладання в університеті широко залучаються провідні вчені наукових установ, а також керівники промислових підприємств та комерційних фірм.

Для вступу на напрями «Хімічна технологія» та «Фармація» необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

- Українська мова та література;

- Хімія або математика (за вибором).

Для вступу на напрям «Дизайн» необхідні сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і творче випробування (рисунок, живопис, спец. Композиція).

На всі інші напрями необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

- Українська мова та література;

- Математика.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2719
 
  • Університет «Україна» Житомирський економікогуманітарний інститут
  • Одеський національний політехнічний університет
  • Міжнародний Соломонів університет
  • Львівський національний медичний університет імені Д Галицького
  • Луганський державний медичний університет