Київський національний університет будівництва і архітектури


Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Його авторитет грунтується на вдалому поєднанні багаторічних традицій та впровадженні нових досягнень вчених університету. На 6 факультетах університету готують фахівців за 22 спеціальностями де навчається більше 10 тис. студентів.

Підготовка фахівців фінансується за рахунок: коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів (за держзамовленням) коштів юридичних та фізичних осіб (за контрактом).

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- денна;

- заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- автоматизації та інформаційних технологій;

- архітектурний;

- будівельний;

- будівельно-технологічний;

- санітарно-технічне;

- геоінформаційні системи управління територіями

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Відділення довузівської підготовки (курси денні, вечірні, очно - заочні).

На навчання приймаються учні випускних класів гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних закладів, а також студенти випускних курсів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

До заяви вступник додає:

- документ про повну загальну середню освіту - оригінал або його завірену ксерокопію;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених правилами прийому до КНУБА для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;

- медичну довідку за формою 086-О та карту щеплень;

- ксерокопії першої сторінки паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- 6 фотокарток розміром 3х4 см;

- встановлені законодавством України документи, що дають право на пільги;

- приписне свідоцтво.

Термін подачі документів для вступу:

Прийом документів проводиться:?? На інженерні спеціальності з 1 липня по 31 липня, з 1 липня по 22 липня (для осіб, складають вступні випробування в університеті), на спеціальності Архітектурного факультету з 1 липня по 17 липня.

Додаткова інформація:

Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних і наукових кадрів. В університеті діють дев'ять спеціалізованих рад з присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук.

Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження, результатом чого є створення ефективних будівельних конструкцій і удосконалення методів їх розрахунку, удосконалення технології, організації, економіки та управління будівництвом нових та реконструйованих об'єктів, розробка ресурсозберігаючих технологій з виробництва будівельних матеріалів, створення, удосконалення та експлуатації будівельної техніки , удосконалення конструювання, проектування та управління в будівництві та інших галузях на базі обчислювальної техніки, охорона навколишнього середовища та інше.

Наукові дослідження в підрозділах університету здійснюють близько 700 викладачів і науковців.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1391