Інститут післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників ДВНЗ Університет менеджменту освіти


Головними завданнями інституту є забезпечення освітньої діяльності з метою:

- підвищення психолого-педагогічної кваліфікації, спеціалізації та стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, інженерного персоналу навчально-курсових комбінатів, спеціалістів і керівників підприємств невиробничої сфери з питань охорони праці;

- перепідготовка з метою отримання другої вищої освіти;

- підготовка з метою отримання вищої освіти за спеціальністю "Психологія", "Охорона праці", "Дизайн", "Адміністративний менеджмент", "Педагогіка вищої школи", "Управління навчальним закладом".

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

денна та заочна форми навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

бакалавр і магістр

Перелік факультетів:

- факультет підвищення кваліфікації;

- факультет підготовки та перепідготовки фахівців

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Підготовчі курси:

- до вступу у вищі навчальні заклади та ЗНО громадян України;

- до творчого конкурсу з живопису для вступу за спеціальністю "Професійна освіта. Дизайн".

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- заява;

- документ про освіту (оригінал);

- додаток до диплома з оцінками (оригінал);

- ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду;

- медична довідка за формою 086-У;

- 6 фотокарток (розміром 3х4);

- 5 конвертів з марками;

- папка для паперів;

- 5 файлів

- 1 зошит (18 аркушів)

- для вступу на навчання за спеціальністю "Управління навчальним закладом" додатково надається виписка з трудової книжки, завірена за місцем роботи (педагогічний стаж роботи повинен складати не менше 5 років);

- для вступу на навчання за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" додатково надається виписка з трудової книжки, завірена за місцем роботи (педагогічний стаж роботи повинен становити не менше 2 років)

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Донецьку, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1207
 
  • Філія Московської академії економіки і права
  • ПереяславХмельницький державний педагогічний університет ім Григорія Сковор ...
  • Криворізький факультет ДДУВС
  • Київський університет туризму економіки і права
  • Керченський факультет економіки та менеджменту Університету економіки і упр ...