Інститут країн Сходу та Африки ПВНЗ Міжнародний слов'янський університет Харків


Відмінною рисою Інституту є підготовка студентів з різних спеціальностей, які затребувані на міжнародному ринку праці; можливість вивчення двох західноєвропейських мов; оволодіння навичками кваліфікованого користувача комп'ютерної техніки; органічне поєднання теоретичної підготовки студентів з їх виробничою діяльністю на базових підприємствах та організаціях; можливість займатися науковою діяльністю, публікувати свої праці і продовжувати навчання в аспірантурі головного ВНЗ.

У вузі присутні: якісний кадровий склад (доктора, кандидати наук, фахівці-практики), бібліотека, читальний зал, сучасні комп'ютерні класи, тренажерні зали, лікар-терапевт.

У вузі присутні: платне навчання

Форми навчання:

- денна;

- заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- фахівець

Перелік факультетів:

- менеджменту та адміністрування (спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу");

- міжнародних відносин (спеціальності "Міжнародний бізнес", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна інформація");

- економіки і підприємництва (спеціальність "Фінанси та кредит")

Інформація для абітурієнта

Додаткова інформація:

Інститут країн Сходу та Африки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" відповідає всім нормативом і вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців заявлених спеціальностей.

Міжнародний Слов'янський Університет внесений до Державного реєстру ВНЗ України, має ліцензію на право здійснення освітньої діяльності з видачею дипломів державного зразка. ВУЗ пройшов державну акредитацію.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Криму, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1002
 
  • Міжнародний слов'янський університет
  • Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету Україна
  • Київський університет ринкових відносин
  • Київський міжнародний університет
  • Закарпатський державний університет