Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ІНСО ПДАБА)


Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ІНСО ПДАБА) - це одне з провідних навчальних закладів в Україні IV-го рівня акредитації з більш ніж десятирічним досвідом практичної реалізації безперервної післядипломної освіти в межах ступеневої підготовки фахівця в сучасних умовах.

До складу інституту входять три факультети: довузівської підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, що забезпечують безперервність професійної освіти від цільової підготовки молоді до вступу в академію, а також перепідготовки і підготовки на базі освіти другого і третього рівня акредитації до підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів та спеціальностей.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки

Форми навчання:

- денна форма навчання;

- заочна форма навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр

Перелік факультетів:

- факультет підготовки та перепідготовки;

- факультет підвищення кваліфікації;

- факультет підготовчий

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Факультет довузівської підготовки проводить прийом слухачів для підготовки до здачі вступних іспитів, а також зовнішнього незалежного оцінювання з метою подальшого вступу до Придніпровську державну академію будівництва та архітектури.

Факультет надає можливість слухачам пройти підготовку:

- на підготовчих курсах;

- в спеціальних підготовчих профільних групах;

- в спеціальних профільних класах.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- заява;

- диплом і додатки до нього або академічна довідка (довідка про успішність для випускників технікумів) з деканату про закінчення 3-го, 4-го, 5-го курсів;

- ксерокопія диплома та додаток до нього;

- виписка з трудової книжки (для працюючих);

- медична довідка форми 086-У;

- фотографія 3х4 (4 шт.);

- ксерокопія першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта;

- паспорт подається особисто;

- ксерокопія ідентифікаційного коду

Термін подачі документів для вступу:

прийом документів - протягом року

Додаткова інформація:

Інститут безперервної професійної освіти це:

- комфортабельні аудиторії, обладнані сучасними комп'ютерами класи з виходом в INTERNET;

- висококваліфіковані викладачі з великим практичним досвідом;

- віртуальна бібліотека та електронний читальний зал, обладнані автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "ІРБІС";

- новітні технології навчання;

- контакти з європейськими навчальними закладами та фірмами;

- доскональне вивчення іноземних мов;

- можливість пройти стажування та практичне навчання за обраною спеціальністю в Німеччині та інших країнах і отримати сертифікат фахівця.

Заочна форма:

Облік і аудит за спеціалізаціями:

- облік, аналіз і аудит в промисловості;

- облік, аналіз і аудит в будівництві (в т.ч. кошторисна справа і аудит);

- облік, аналіз і аудит в автотранспорті;

- облік, аналіз і аудит в торгівлі

Промислове та цивільне будівництво по спеціалізації:

- технічна експлуатація, реконструкція і реставрація будівель і споруд.

Прийом на базі диплома молодшого спеціаліста. Термін навчання 3 роки і 4 місяці. Навчання платне. Вартість залежить від обраної спеціальності і терміну навчання, оплата здійснюється юридичною або фізичною особою щомісячно, щоквартально, кожен семестр або за весь термін навчання. Видаються дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Друга вища економічна освіта за спеціальностями:

Економіка підприємства за спеціалізаціями:

- економіка будівництва;

- оцінка і управління нерухомістю (в т.ч. оцінка інвестицій, ріелторське справа);

- економіка промисловості

Облік і аудит за спеціалізаціями:

- облік, аналіз і аудит в промисловості;

- облік, аналіз і аудит в будівництві (в т.ч. кошторисна справа і аудит);

- облік, аналіз і аудит в автотранспорті;

- облік, аналіз і аудит в торгівлі

Фінанси;

Менеджмент організацій по спеціалізації:

- менеджмент в будівництві.

Зарахування без вступних випробувань! Форма навчання - заочна. Запрошуються студенти 3, 4, 5 курсів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та особи з повною вищою освітою. Термін навчання - 1 рік 9 міс. Навчання платне. Оплата здійснюється юридичною або фізичною особою поквартально або за весь термін навчання. Видається диплом спеціаліста Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Дніпропетровську, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 2672