Донецький державний університет управління


Програма навчання студентів в ДонДУУ спирається на якнайкращий вітчизняний і зарубіжний просвітницький досвід у сфері економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу, права, соціології.

ДонДУУ пропонує програму навчання з головним фокусом на фінансову економіку, економічну політику та економіку підприємств, споживачів і структуру ринку. Підготовка фахівців ведеться в

відповідно до світових вимог за програмами MBA.

Навчальний план ДонДУУ змодельовано за зразками найвідоміших економічних і фінансових програм нашої країни і світу. Студентам забезпечено доступ до найсучасніших навчальних технологій.

Всі студенти мають можливість користуватися вільним доступом до мережі INTERNET і електронній пошті.

ДонДУУ також пропонує студентам можливість стажування в провідних українських компаніях і підприємствах, урядових структурах, міжнародних організаціях і фірмах.

Студенти ДонДУУ отримують стипендії різних рівнів: від державної, призначеної для успішних студентів денної форми навчання, до особистих стипендій ректора, міського голови, облдержадміністрації та Президента України.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- екстернат.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- менеджменту;

- обліково-фінансовий;

- економіки;

- права та соціального управління.

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Факультет довузівської підготовки працює у напрямі збільшення обсягів своєї діяльності, як в кількісному плані (значно збільшилося число слухачів), так і в якісному (збільшилася кількість навчальних структур і курсів, які пропонуються школярам і майбутнім абітурієнтам). В даний час для підготовки до майбутньої спеціальності на факультеті існують підготовчі структури: школи юного економіста і юного менеджера - 3-х, 2-х і однорічна програма підготовки для учнів 9-12 класів та працюючої молоді; школа юного фінансиста, банкіра - дворічна і однорічна програми підготовки для учнів 10-12 класів; школа юного соціолога - однорічна програма підготовки для учнів 11-12 класів; школа юного правознавця - однорічна програма підготовки для учнів 11-12 класів.

Для підготовки і адаптації до вступних іспитів в університет при факультеті існує цільова система підготовчих курсів з терміном навчання 6, 5, 3, 2 і 1 місяць.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

- заяву (із зазначенням обраної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання);

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або його засвідчену ксерокопію);

- 8 фотографій (3х4 см);

- медичні довідки: форми 086-У і 0-63;

- копію трудової книжки (особам, які мають стаж роботи), засвідчену у відділі кадрів за місцем роботи або нотаріально;

- копію свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища), засвідчену нотаріально;

- ксерокопію паспорта, оригінал пред'являється;

- ксерокопію військового квитка (приписного свідоцтва), оригінал пред'являється;

- ксерокопію довідки про наявність ідентифікаційного коду;

- 2 поштових конверта;

- ксерокопію документів про пільги, засвідчену нотаріально (оригінал пред'являється);

- паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків (для абітурієнтів, які не досягли повноліття) при укладенні договору на навчання.

Термін подачі документів для вступу:

Строки прийому документів:

- на денну форму навчання (бакалаври, спеціалісти, магістри) з 23 червня до 22 липня;

- на заочну форму навчання (бакалаври, екстерни) з 28 червня до 27 липня;

- на заочну форму навчання (магістри, спеціалісти) грудень.

Додаткова інформація:

Прийом в ДонДУУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" денної та заочної форм навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів Українського центру оцінювання якості знань:

- на напрям "Менеджмент" - математика, українська мова та література;

- на напрям "Фінанси і кредит", "Маркетинг", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Управління персоналом і економіка праці" - математика, українська мова та література;

- на напрям "Соціологія" - історія України, українська мова та література;

- на напрям "Право" - основи правознавства, історія України, українська мова та література.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Донецьку, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1261
 
  • Чигиринський технікум
  • Університет «Україна» Житомирський економікогуманітарний інститут
  • Одеський національний політехнічний університет
  • Національний університет державної податкової служби України
  • Міжнародний Соломонів університет