Державний університет інформаційнокомунікаційних технологій


Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій має свідоцтво про внесення його до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВВ № 00468 від 11.03.2004 р.). Це рішення полегшує розвиток науково-технічної бази університету.

Кадровий потенціал науково-педагогічних співробітників ДУІКТ складає більше чотирьохсот чоловік, з них докторів наук - 37; кандидатів наук - 173. Кількість науково-педагогічних працівників - членів галузевих академій наук становить 20 осіб.

Робота науково-педагогічного колективу університету, крім підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком технічних, соціально-економічних та гуманітарно-правових аспектів телекомунікацій, спрямована також на вирішення завдань по підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), а також на виконання наукових досліджень з національним, державним і галузевим науково-технічним програмам і міжнародним та державним грантам.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра

Форми навчання:

- денна;

- заочна;

- екстернат;

- Дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

Перелік факультетів:

- телекомунікацій;

- інформаційних технологій;

- інформаційної безпеки;

- менеджменту

Інформація для абітурієнта

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Підготовче відділення проводить навчання учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропонується вивчення дисциплін:

- українська мова та література;

- математика;

- фізика;

- історія України;

- іноземна мова (англ.);

- основи інформатики та обчислювальної техніки.

Навчання проводиться в період з 1 листопада по 1 травня.

Для вступу на підготовче відділення необхідно подати такі документи

- заява-анкета (заповнюється при подачі документів);

- 4 фотографії 3x4;

- паспорт (копія 1, 2 та 11 сторінки), або свідоцтво про народження, які за віком не отримали паспорт;

- ідентифікаційний код (копія);

- довідка зі школи - для слухачів, які навчаються в 10-11-му класі

- документ про повну загальну середню освіту (копія) - для слухачів, які закінчили загально освітній навчальний заклад у попередні роки.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:

Абітурієнт особисто подає:

- заяву, в якій вказують спеціальність та форму навчання, фінансування;

- документ про повну загальну середню освіту (атестат або диплом з додатком, оригінал або його завірену копію в установленому порядку);

- документ Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал / копія)

- медична довідка (форма 08б / о - оригінал / копія);

- 6 фотокарток (розміром 3x4 см);

- документ (копія), що дає право на пільги;

- ідентифікаційний код (копія довідки);

- паспорт (копія, 1,2 та 11 стор)

- посвідчення про приписку до призовної дільниці (копія).

Документи подаються до Приймальної комісії в повному обсязі в пластиковому файлі - швидкозшивачі.

Термін подачі документів для вступу:

Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклади 20 липня 2012 року. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 31 липня 2012.

Додаткова інформація:

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

- українська мова та література (всі напрямки);

- математика, фізика або іноземна мова ("Комп'ютерна інженерія", "Телекомунікації", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", "Системи технічного захисту інформації", "Управління інформаційною безпекою");

- фізика, математика або іноземна мова ("Радіотехніка");

- математика, географія або іноземна мова ("Менеджмент").

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.


Рубрика: Вузи України. Перегляди: 1460
 
  • Університет «Україна» Житомирський економікогуманітарний інститут
  • Національний університет фізичного виховання і спорту Украіни
  • Навчальнонауковий інститут заочного та дистанційного навчання Національної ...
  • Міжнародний Соломонів університет
  • Київський університет туризму економіки і права