Феодосійський політехнічний технікум

Бюджетна та контрактна форми навчання.

Перелік спеціальностей:

- монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;

- бухгалтерський облік;

- виробництво харчової продукції;

- розробка програмного забезпечення;

- технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 1305

Київський технікум готельного господарства

Навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету України, та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Перелік спеціальностей:

- готельне обслуговування;

- туристичне обслуговування;

- виробництво харчової продукції;

- ресторанне обслуговування;

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 5576

Селидівський гірничий технікум

- 100% місць безкоштовні на гірничі спеціальності;

- 20% місць безкоштовні на інші спеціальності;

- від 560 грн до 1200 грн за рік на платній основі.

Перелік спеціальностей:

- підземна розробка корисних копалин (за денною формою навчання на базі 9 та 11 класів, на заочній формі навчання на базі 11 класів (на державному та комерційному підставах));

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 2603

Дніпропетровський індустріальнопедагогічний технікум

Навчання здійснюється за контрактом та за державним замовленням

Перелік спеціальностей:

- організація обслуговування населення (майстер виробничого навчання - менеджер);

- обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (майстер виробничого навчання - технік-механік);

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 1956

Сімферопольський залізничний технікум

Навчання здійснюється за контрактом та за державним замовленням.

Перелік спеціальностей:

- організація перевезень і управління на залізничному транспорті;

- обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства;

- експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання;

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 2168

Харківський автомобільнодорожній технікум

- від 400 грн. до 1100 грн. за рік на платній основі (денна форма);

- від 300 грн. до 650 грн. за рік на платній основі (заочна форма).

Перелік спеціальностей:

- експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання;

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 2001

Вінницький будівельний технікум

Навчання здійснюється за державним замовленням, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб

Перелік спеціальностей:

- будівництво та експлуатація будівель і споруд;

- архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр;

- будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення;

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 2810

Дрогобицький нафтовий технікум

Навчання здійснюється за контрактом та за державним замовленням.

Перелік спеціальностей:

- обслуговування та ремонт нафтових і газових промислів;

- переробка нафти і газу;

- буріння нафтових і газових свердловин;

- експлуатація нафтових і газових свердловин;

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 5923

Краснолуцький приладобудівний технікум

- 51% місць безкоштовні;

- від 900 грн до 1000 грн за рік на платній основі.

Перелік спеціальностей:

- економіка підприємства;

- конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв;

- конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 2444

Донецький політехнічний технікум

Навчання здійснюється за контрактом та за державним замовленням.

Перелік спеціальностей:

- експлутація систем комп'ютерної обробки інформації та прийняття рішень;

- фінанси;

- економіка підприємства;

- обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

Рубрика: Технікуми України. Перегляди: 2658