Освітній законопроект від Смоліна Глава 8 Додаткова освіта


Освітній законопроект від Смоліна.  Глава 8.  Додаткова освітаСтаття 72. Цілі і завдання додаткової освіти

1. Додаткова освіта має на меті всебічне задоволення освітніх потреб громадян за допомогою реалізації додаткових освітніх програм, а також надання освітніх послуг і здійснення освітньо-інформаційної (просвітницької) діяльності за межами освітніх програм.

2. До додаткових загальноосвітніх програм відносяться програми, спрямовані на розвиток загальної культури особистості, її індивідуальних здібностей, адаптації особистості до життя в суспільстві, забезпечення її професійної орієнтації та не віднесені до додаткових професійними програмами.

3. Додаткові загальноосвітні програми поділяються на програми додаткової освіти:

- дітей;

- дорослих;

- осіб без вікових обмежень.

З метою охорони життя, здоров'я і моральності дітей уповноваженим Урядом Російської Федерації органом виконавчої влади може встановлюватися перелік додаткових загальноосвітніх програм, реалізація яких для дітей (для дітей, які не досягли певного віку) не допускається.

4. Додаткову професійну освіту і додаткова вища освіта спрямовані на підвищення професійних здібностей громадян протягом усього життя, на вдосконалення їх професійної кваліфікації та (або) придбання нових професійних кваліфікацій.

Стаття 73. Реалізація програм додаткової освіти дітей

1. Програми додаткової освіти дітей можуть реалізовуватися в загальноосвітніх організаціях за межами реалізованих ними основних освітніх програм, в організаціях додаткової освіти дітей, у наукових організаціях, а також в інших організаціях, у статутні завдання яких входить здійснення додаткової освіти дітей, за наявності відповідних ліцензій, а також за допомогою індивідуальної педагогічної діяльності.

2. Програми додаткової освіти дітей можуть бути різних напрямів: науково-технічної, спортивно-технічної, фізкультурно-спортивної, художньої, туристсько-краєзнавчої, еколого-біологічної, військово-патріотичної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, природничо-наукової та інших.

3. Програми додаткової освіти дітей в області мистецтва, спорту та інші, що реалізуються в спеціалізованих освітніх організаціях для дітей або їх структурних підрозділах, можуть регламентуватися федеральними державними вимогами до додаткового утворення дітей. Федеральні державні вимоги до реалізації додаткових загальноосвітніх програм для дітей затверджуються уповноваженими Урядом Російської Федерації органами виконавчої влади.

4. Прийом дітей для освоєння програм додаткової освіти дітей в організації, що реалізують такі програми, здійснюється за заявою або за згодою батьків (законних представників).

5. При прийомі дітей для освоєння програм додаткової освіти дітей не допускаються вступні випробування та (або) конкурсний відбір за винятком програм, передбачених частиною третьою цієї статті.

6. Освоєння програм додаткової освіти дітей може завершуватися підсумковою атестацією, за результатами якої навчається видається документ про додаткову освіту.

7. Освоєння освітніх програм, передбачених частиною третьою цієї статті завершується обов'язковою державною підсумковою атестацією, за результатами якої навчається видається документ про додаткову освіту державного зразка.

Стаття 74. Реалізація програм додаткової освіти дорослих та осіб без вікових обмежень

1. Програми додаткової освіти дорослих та осіб без вікових обмежень реалізуються в професійних освітніх організаціях і вищих навчальних закладах за межами реалізованих ними основних освітніх програм, в освітніх організаціях додаткової освіти дорослих, у наукових організаціях, в інших організаціях, у статутні завдання яких входить здійснення додаткової освіти дорослих і (або) осіб без вікових обмежень, а також за допомогою індивідуальної педагогічної діяльності.

2. Реалізація програм додаткової освіти дорослих та осіб без вікових обмежень регламентується організацією, (особою), що реалізує такі програми, самостійно з урахуванням вимог цього Закону.

Стаття 75. Реалізація додаткових професійних освітніх програм

1. Додаткові професійні освітні програми можуть реалізовуватися в освітніх організаціях додаткової професійної освіти і наукових організаціях, а також в професійних освітніх організаціях і вищих навчальних закладах за межами реалізованих ними основних освітніх програм.

2. Реалізація додаткових професійних освітніх програм регламентується федеральними державними вимогами до таких програм та (або) організацією, що реалізує такі програми за узгодженням із замовником.

3. По спрямованості додаткові професійні освітні програми поділяються на програми підвищення кваліфікації і програми професійної перепідготовки.

4. Освітні програми підвищення кваліфікації спрямовані на оновлення теоретичних і практичних знань і вдосконалення умінь і навичок осіб, які працюють за певною професією, посади, кваліфікації, у зв'язку з підвищенням вимог до рівня їх кваліфікації і необхідністю освоєння ними нових способів рішення професійних завдань.

Періодичність підвищення кваліфікації визначається роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Освітня програма професійної перепідготовки спрямована на одержання і розвиток додаткових знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей, необхідних для виконання нового напряму професійної діяльності, у тому числі з урахуванням міжнародних вимог і стандартів.

6. За рівнем додаткові професійні освітні програми поділяються на програми додаткової професійної освіти, що реалізуються на базі середньої загальної, початкової професійної та середньої професійної освіти і програми додаткової вищої освіти, що реалізуються на базі вищої освіти.

7. Терміни освоєння додаткових професійних освітніх програм визначаються відповідними федеральними державними вимогами, а в разі їх відсутності реалізують такі програми організаціями за погодженням із замовником.

Стаття 76. Освітні організації додаткової освіти

1. Освітніми організаціями додаткової освіти є освітні організації, основною статутною метою яких є реалізація відповідних додаткових освітніх програм.

2. Освітні організації додаткової освіти відповідно до реалізованими ними освітніми програмами підрозділяються на наступні типи:

- додаткової освіти дітей;

- додаткової освіти дорослих;

- додаткової професійної освіти;

- додаткової вищої освіти.

При цьому освітні організації додаткової професійної освіти можуть реалізовувати додаткові загальноосвітні програми, а освітні організації додаткової вищої освіти - освітні програми додаткової професійної освіти і додаткові загальноосвітні програми.

3. За своїм правам та обов'язкам (в тому числі встановленим законодавством пільг та преференцій) освітні організації додаткової освіти дітей прирівнюються до загальноосвітніх організаціям, освітні організації додаткової професійної освіти - до професійних освітнім організаціям, освітні організації додаткової вищої освіти - до вищих навчальних закладів

4. Права та обов'язки організацій додаткової освіти, передбачені законодавством Російської Федерації, поширюються на суспільні об'єднання (організації), основною статутною метою яких є здійснення додаткової освіти (частина перша статті 70 цього Закону).

5. На педагогічних працівників організацій додаткової освіти дітей поширюються права, обов'язки, соціальні гарантії та положення про оплату праці, встановлені законодавством Російської Федерації для педагогічних працівників загальноосвітніх організацій.

6. На педагогічних працівників організацій додаткової професійної освіти поширюються права, обов'язки, соціальні гарантії та положення про оплату праці, встановлені для педагогічних працівників професійних освітніх організацій, на педагогічних працівників організацій додаткової вищої освіти - права, обов'язки, соціальні гарантії та положення про оплату праці - науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів.


Рубрика: Про освіту за кордоном. Перегляди: 1111