Освітній законопроект від Смоліна Глава 6 Професійна освіта


Освітній законопроект від Смоліна.  Глава 6.  Професійна освітаСтаття 53. Професійна підготовка

1. Професійна підготовка має на меті прискорене набуття громадянином навичок, необхідних для виконання певної роботи, групи робіт. Професійна підготовка не супроводжується підвищенням освітнього рівня.

2. Держава у необхідних випадках створює особам, які не мають основного загальної освіти, в тому числі особам з обмеженими можливостями здоров'я, умови для отримання ними професійної підготовки.

3. Професійна підготовка може бути отримана в організаціях, а також в порядку індивідуальної підготовки у фахівців, що володіють відповідною кваліфікацією.

4. Професійна підготовка громадян регулюється трудовим законодавством, а у випадках інтеграції професійної підготовки з реалізацією освітніх програм також і законодавством про освіту.

Стаття 54. Реалізація професійних освітніх програм початкової та середньої професійної освіти

1. Професійні освітні програми початкової та середньої професійної освіти реалізуються в професійних освітніх організаціях, вищих навчальних закладах, а також в інших організаціях, що здійснюють освітню діяльність та мають відповідні структурні підрозділи, в цілях підготовки працівників кваліфікованої праці (робітників і службовців) та фахівців середньої ланки згідно з відповідними переліками професій і спеціальностей, який затверджується уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.

2. Освітні програми початкової професійної та середньої професійної освіти, що освоюються на базі основної загальної освіти, реалізуються в інтеграції з освітньою програмою середньої загальної освіти.

Освітні програми середньої загальної освіти, інтегровані з освітніми програмами професійної освіти, реалізується з урахуванням профілю одержуваного професійної освіти.

3. Чисельність учнів в навчальній групі в професійних освітніх організаціях за очною формою одержання освіти не може становити більше 25 чоловік.

Виходячи з спрямованості реалізованих основних освітніх програм початкової та середньої професійної освіти професійна освітня організація може ділити навчальні групи на підгрупи, а також проводити навчальні заняття з окремими учнями. Професійна освітня організація вправі об'єднувати групи учнів при проведенні навчальних занять у вигляді лекцій.

4. Не менше двох разів протягом навчального року для учнів професійної освітньої організації встановлюються канікули загальною тривалістю 8 - 11 тижнів на рік, у тому числі в зимовий період - не менше 2 тижнів.

5. За заявою учня освітній процес може здійснюватися індивідуально у відповідності з індивідуальним навчальним планом за рішенням керівника професійної освітньої організації.

6. Виробниче навчання у рамках реалізації освітніх програм початкової професійної освіти і середньої професійної освіти проводиться в майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, у навчальних господарствах та інших підрозділах організації, що реалізує відповідні програми, або за договорами в інших організаціях.

7. Виробнича практика учнів за основними програмами початкової та середньої професійної освіти проводиться в організаціях, що здійснюють діяльність за профілем відповідної освітньої програми.

Положення про виробничу практику учнів за основними програмами початкової та середньої професійної освіти затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

Стаття 55. Професійні освітні організації

1. Професійна освітня організація - це тип освітньої організації, основною метою якої є реалізація освітніх програм початкової та (або) середньої професійної освіти.

2. Професійна освітня організація вправі реалізовувати основні загальноосвітні програми, а також за межами реалізованих основних освітніх програм додаткові загальноосвітні та додаткові професійні освітні програми, здійснювати професійну підготовку.

3. Види професійних освітніх організацій встановлюються типовим положенням про професійної освітньої організації, затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

Стаття 56. Прийом для навчання в професійну освітню організацію

1. У професійну освітню організацію для освоєння основних освітніх програм початкової професійної та середньої професійної освіти, якщо інше не встановлено цим Законом, приймаються громадяни, що має основне загальну або середню загальну освіту, за їх заявами.

2. Прийом в освітні організації для отримання початкової професійної освіти і середньої професійної освіти за рахунок коштів відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється на загальнодоступній основі, якщо інше не встановлено цим Законом.

Якщо число вступників за окремими професіями та спеціальностями перевищує наявну кількість навчальних місць, освітньою організацією може проводитися конкурс у порядку, що визначається її засновником.

4. При прийомі в освітні організації осіб для освоєння освітніх програм середньої професійної освіти за професіями та спеціальностями, що вимагають наявності у вступників певних творчих здібностей, фізичних і (або) психологічних якостей, освітні організації вправі проводити вступні випробування творчої і (або) професійної спрямованості. Перелік зазначених у цій частині професій і спеціальностей затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

5. Прийом в освітні організації, що реалізують основні освітні програми початкової професійної та середньої професійної освіти, на місця з оплатою вартості навчання фізичними і (або) юридичними особами організується відповідно до статуту професійної освітньої організації на умовах, визначених договором про отримання освіти на оплатній основі.

6. Порядок прийому в професійні освітні організації для освоєння основних професійних освітніх програм початкової та середньої професійної освіти встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

7. Обсяг і структура прийому громадян для навчання за рахунок коштів федерального бюджету за основними професійними програмами початкової та середньої професійної освіти визначаються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації.

Стаття 57. Початкова професійна освіта

1. Початкова професійна освіта має на меті підготовку кваліфікованих працівників, якщо інше не встановлено цим Законом, на базі основної загальної або середньої загальної освіти.

2. За окремими напрямами підготовки кваліфікованих працівників допускається одержання початкової професійної освіти особами, які не мають основного загальної освіти. У цьому випадку реалізація програм початкової професійної освіти інтегрується з реалізацією програми основної загальної освіти. Перелік напрямів підготовки, за якими допускається одержання початкової професійної освіти особами, які не мають основного загальної освіти, затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

3. Державна підсумкова атестація учнів, що освоїли освітні програми початкової професійної освіти, здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту.

Положення про державну підсумкову атестацію учнів, що освоїли освітні програми початкової професійної освіти затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.

Стаття 58. Середня професійна освіта

1.Среднее професійну освіту має на меті підготовку фахівців середньої ланки на базі основної загальної та середньої загальної освіти.

2. Громадяни, які мають початкову професійну освіту відповідного профілю, отримують середню професійну освіту за скороченими програмами.

3. Державна підсумкова атестація учнів, що освоїли освітні програми середньої професійної освіти, здійснюється у формі державних іспитів і захисту кваліфікаційної роботи.

Положення про державну підсумкову атестацію учнів, що освоїли освітні програми середньої професійної освіти, затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі освіти.


Рубрика: Про освіту за кордоном. Перегляди: 1383