Освітній законопроект від Смоліна Глава 11 Особливості реалізації деяких видів освітніх програм і отримання освіти окремими категоріями учнів


Освітній законопроект від Смоліна.  Глава 11.  Особливості реалізації деяких видів освітніх програм і отримання освіти окремими категоріями учнівСтаття 94. Організація отримання освіти громадянами, виявив видатні здібності. Олімпіади.

1. Держава сприяє в отриманні освіти громадянам, які виявили видатні здібності, за допомогою створення та фінансового забезпечення системи пошуку, виявлення, підтримки та супроводу таких громадян протягом усього періоду отримання освіти.

2. Громадянами, виявив видатні здібності, в цілях цього Федерального закону визнаються учні, які продемонстрували високий рівень інтелектуального розвитку і творчих здібностей у навчальній та (або) науково-дослідної діяльності, технічному і художній творчості, а також в мистецтві та спорті.

3. Громадянам, які виявили визначні здібності - учням освітніх організацій, надаються спеціальні державні стипендії, включаючи стипендії для навчання за кордоном. Критерії та порядок надання таких стипендій встановлюються уповноваженими Урядом Російської Федерації федеральними органами виконавчої влади.

Спеціальні стипендії для громадян, які виявили видатні здібності, можуть бути встановлені уповноваженими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування.

4. Для громадян, які виявили видатні здібності, органами державної влади суб'єкта Російської Федерації можуть створюватись загальноосвітні установи, що реалізовують основні загальноосвітні програми основної загальної та середньої загальної освіти на підвищеному рівні.

Положення про діяльність таких організацій, порядок та критерії комплектування їх учнями затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі освіти. Вказані порядок і критерії розробляються за участю діючих в системі освіти державно-громадських та громадських об'єднань.

5. З метою пошуку і виявлення громадян, які виявили видатні здібності, організовуються та проводяться олімпіади та інші інтелектуальні та (або) творчі конкурси (далі - олімпіади), під якими розуміються змагання, спрямовані на виявлення і розвиток у їх учасників інтелектуальних і творчих здібностей, інтересу до наукової та творчої діяльності.

Учні та інші особи, які освоюють освітні програми, беруть участь в олімпіадах на добровільній основі. Справляння плати за участь в олімпіадах, переможцям і призерам яких можуть надаватися переваги при прийомі в професійні освітні організації та вищі навчальні заклади, не допускається.

Олімпіади можуть проводитися органами державної влади Російської Федерації і (або) суб'єктів Російської Федерації, що мають державну акредитацію вищими навчальними закладами, науковими організаціями та іншими організаціями, що здійснюють діяльність в галузі освіти.

Олімпіади проводяться із загальноосвітніх предметів і комплексам загальноосвітніх предметів, міждисциплінарним областям наукового знання, видам мистецтва, спорту та інших напрямках.

7. Порядок проведення всеросійської олімпіади школярів, порядок формування збірних команд Російської Федерації для участі в міжнародних олімпіадах затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі освіти.

Стаття 95. Організація отримання освіти іноземними громадянами та особами без громадянства у російських освітніх організаціях

1. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання або посвідка на проживання в Російській Федерації, мають рівні з громадянами України права на отримання освіти в Російській Федерації.

2. Держава в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації, сприяє отриманню іноземними громадянами, які є співвітчизниками за кордоном, нарівні з громадянами Російської Федерації вищої освіти і додаткової професійної освіти.

Іноземні громадяни, які є співвітчизниками, що надходять у вищі навчальні заклади в межах встановленої Урядом Російської Федерації квоти, вправі навчатися на підготовчих відділеннях таких організацій за рахунок коштів федерального бюджету з виплатою їм державних стипендій протягом усього періоду навчання незалежно від успішності.

3. Іноземні громадяни, що проживають за межами Російської Федерації, мають право на здобуття вищої освіти і додаткової професійної освіти в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі освіти, відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації і міжурядовими угодами Російської Федерації за рахунок коштів відповідного бюджету бюджетної системи Російської Федерації (в тому числі в межах встановленої Урядом Російської Федерації квоти), а також за договорами на отримання освіти на оплатній основі.

4. Прийом іноземних громадян, які не мають постійного місця проживання чи дозволу на проживання в Російській Федерації, в аспірантуру (ад'юнктуру), ординатуру та докторантуру вищих навчальних закладів, освітніх установ додаткової професійної освіти, наукових організацій здійснюється відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації і міжурядовими угодами Російської Федерації, або за договором про надання платних освітніх послуг.

Стаття 96. Організація надання освіти осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі

1. Для громадян, які утримуються у виправних установах кримінально-виконавчої системи, адміністрацією цих закладів спільно з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації створюються умови для здобуття загальної освіти.

Для неповнолітніх громадян, підозрюваних і звинувачених, які утримуються під вартою, адміністрацією місць утримання під вартою спільно з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації створюються умови для здобуття загальної освіти за допомогою самоосвіти.

2. Громадяни, засуджені до позбавлення волі, які не досягли віку 30 років, отримують загальну освіту в загальноосвітніх установах кримінально-виконавчої системи або у відповідних державних, муніципальних загальноосвітніх установах переважно в очно-заочній формі навчання.

Засуджені - особи старше 30 років та інваліди першої або другої групи отримують основну загальну або середню загальну освіту за їх бажанням.

Засудженим, які відбувають довічне позбавлення волі, за їх бажанням створюються умови для здобуття загальної освіти за допомогою самоосвіти й (або) дистанційної освіти.

Порядок організації отримання загальної освіти особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в установах кримінально-виконавчої системи, визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, і федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі освіти.

3. Для засуджених до позбавлення волі, які не мають професії, по якій засуджений може працювати у виправній установі і після звільнення з неї, в установах кримінально-виконавчої системи організується обов'язкова професійна підготовка або отримання початкової професійної освіти.

За відсутності медичних протипоказань засуджені - інваліди першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років можуть за їх бажанням пройти навчання за програмами професійної підготовки або за програмами початкової професійної освіти.

Порядок організації професійної підготовки та початкової професійної освіти осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в установах кримінально-виконавчої системи, визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань.

4. Для засуджених до позбавлення волі адміністрацією виправних установ за договорами з освітніми організаціями може бути організовано отримання професійної та вищої освіти в заочній формі, в тому числі з використанням дистанційного способу реалізації освітніх програм.

Стаття 97. Особливості реалізації професійних освітніх програм медичної та фармацевтичної освіти

1. Отримання професійного медичного чи фармацевтичного освіти включає в себе обов'язкову практичну підготовку учнів у відповідності з професійними освітніми програмами медичної та фармацевтичної освіти під контролем педагогічних працівників освітніх та наукових організацій.

2. Порядок організації практичної підготовки учнів, які освоюють професійні освітні програми медичної та фармацевтичної освіти, визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі охорони здоров'я.

3. Вища медична та вища фармацевтична освіта можуть бути отримані тільки за основними професійними програмами підготовки спеціаліста.

4. Реалізація професійних освітніх програм медичної та фармацевтичної освіти в частині не врегульованою справжнім Федеральним законом регулюється законодавством про охорону здоров'я громадян.

Стаття 98. Особливості реалізації освітніх програм в галузі мистецтва

1. В області мистецтва реалізуються наступні освітні програми:

основні освітні програми початкової професійної освіти, в тому числі інтегровані з освітніми програмами початкової та основної загальної освіти;

основні освітні програми середньої професійної освіти, в тому числі інтегровані з основною освітньою програмою середньої загальної освіти;

основні освітні програми вищої освіти (програми бакалаврату, підготовки спеціаліста та магістратури);

програми післявузівської освіти (аспірантура) і спеціалізовані післядипломні програми (асистентура-стажування);

додаткові загальноосвітні програми в галузі мистецтва.

2. Основні освітні програми початкової професійної освіти в галузі мистецтва реалізуються самостійно або в інтеграції з основними освітніми програмами загальної освіти в дитячих школах мистецтв, а також в освітніх організаціях середньої професійної освіти в галузі мистецтва.

Основні освітні програми середньої професійної освіти реалізуються самостійно або в інтеграції з програмою середньої загальної освіти в освітніх організаціях середньої професійної освіти або у вищих навчальних закладах в галузі мистецтва.

Основні освітні програми вищої і післявузівської освіти, а також спеціалізовані післядипломні програми (асистентура-стажування) реалізуються у вищих навчальних закладах в галузі мистецтва.

Додаткові загальноосвітні програми в галузі мистецтва реалізуються в організаціях, що реалізують додаткові загальноосвітні програми відповідно до цього Федеральним законом.

У найменуванні освітніх організацій, що реалізують основні освітні програми в галузі мистецтва, може вказуватися його спеціальну назву (консерваторія, школа-студія, вище училище, центральна музична школа, середня спеціальна музична школа і т.д.).

3. Умовами прийому для навчання за основним освітнім програмам в області мистецтва повинні бути гарантовані можливість реалізації права на освіту та зарахування осіб, найбільш обдарованих, які мають творчі здібності, підготовлених до освоєння освітньої програми відповідного рівня і спрямованості, а за освітніми програмами в області хореографічного, циркового та естрадного мистецтва - також володіють фізичними даними, необхідними для освоєння відповідної освітньої програми.

4. Прийом дітей в освітню організацію для освоєння програм початкової професійної освіти в галузі мистецтва здійснюється за заявами їх батьків (законних представників) за результатами індивідуального відбору, проведеного з метою виявлення громадян, які мають творчі здібності і фізичні дані, необхідні для освоєння відповідної освітньої програми, в порядку , затверджуваному федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі культури, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі освіти.

5. Прийом в освітню організацію для освоєння основних освітніх програм середньої професійної освіти в галузі мистецтва проводиться за результатами вступних випробувань творчої спрямованості, що проводяться в порядку, що визначається засновником або вищим органом управління освітньої організації.

6. При прийомі в освітню організацію для освоєння основних освітніх програм вищої освіти в галузі мистецтва освітньою організацією проводяться вступні випробування творчої спрямованості.

7. Перелік вступних випробувань творчої спрямованості і форму їх проведення при прийомі громадян для освоєння основних професійних освітніх програм в області мистецтва з урахуванням їх рівня і спрямованості встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі культури.

8. Крім результатів вступних випробувань, встановлених частиною шостою цієї статті, при прийомі в освітню організацію для освоєння основних професійних освітніх програм в області мистецтва можуть враховуватися результати вступних випробувань і результати єдиного державного іспиту з предметів освітньої програми середньої загальної освіти.

9. Нормативні терміни освоєння основних освітніх програм в області мистецтва визначаються відповідними федеральними державними освітніми стандартами.

Нормативний термін освоєння інтегрованої освітньої програми в галузі мистецтва збільшується на термін, необхідний для отримання загальної освіти відповідного рівня.

Терміни освоєння додаткових загальноосвітніх програм в галузі мистецтва і програм асистентури-стажування встановлюються відповідними федеральними державними вимогами, які затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в галузі культури.

9. Учні по інтегрованим освітнім програмам в області мистецтва до отримання ними основної загальної освіти прирівнюються за своїм правовим положенням до учнів загальноосвітніх організацій, в період отримання ними середньої загальної та середньої професійної освіти - до учнів професійних освітніх організацій.

10. Асистентом-стажистом визнається особа, яка має вищу освіту за програмами підготовки спеціаліста або магістратури в галузі мистецтва і навчається за програмами асистентури-стажування.

Порядок прийому громадян на навчання в асистентуру-стажування, а також особливості реалізації спеціалізованих післядипломних професійних програм асистентури-стажування, не врегульовані цим Законом, права та обов'язки асистентів-стажистів встановлюються положенням про асистентурі-стажуванні, затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі культури.

11. При реалізації освітніх програм в області мистецтва освітня організація забезпечує функціонування навчальних творчих колективів з числа учнів та педагогічних працівників освітньої організації. До навчальним творчим колективам відносяться навчальні оркестри та ансамблі, навчальні мистецькі майстерні, навчально-виробничі студії та центри, навчальні театри, навчальні оперні студії та навчальні кіностудії та інші об'єднання учнів і педагогічних працівників.

12. Навчальна та виробнича практика може проводитися на базі навчальних творчих колективів - структурних підрозділів освітньої організації і в організаціях, що здійснюють діяльність за профілем відповідної освітньої програми.

13. При реалізації інтегрованих з загальноосвітніми програмами освітніх програм в області мистецтва переклад навчається в наступний клас чи на наступний курс за підсумками навчального року здійснюється на підставі рішення освітньої організації про можливість подальшого освоєння учням освітньої програми з урахуванням його творчого розвитку і фізичних даних.

У разі неможливості подальшого освоєння учням відповідної освітньої програми в галузі мистецтва освітня організація забезпечує за згодою батьків (законних представників) навчається його переклад в іншу освітню організацію для продовження освоєння освітньої програми загальної освіти відповідного рівня.

Якщо діти, які отримують початкову професійну освіту в галузі мистецтва в музичних школах, художніх студіях, дитячих школах мистецтв (інших організаціях, що реалізують крім зазначених програм програми додаткової освіти дітей) за рівнем їх здібностей або освітніх потреб не можуть освоїти програму початкової професійної освіти в галузі мистецтва в повному обсязі, за їх бажанням і за згодою батьків (законних представників) вони можуть продовжити навчання в даній освітньої організації з додатковою загальноосвітньою програмою в галузі мистецтва.

14. До педагогічним працівникам освітньої організації, реалізує освітні програми в галузі мистецтва, відносяться викладачі та концертмейстери.

15. Освітня організація, що реалізує освітні програми в галузі мистецтва, володіє правом використання творчих робіт, виконаних учнями в ході освітнього процесу, без одержання прибутку від такого використання.

16. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі культури:

1) забезпечує розроблення федеральних освітніх стандартів і федеральних вимог до реалізації освітніх програм, зразкових основних освітніх програм відповідного рівня і спрямованості в області мистецтва та затверджує їх;

2) встановлює в частині, що не суперечить цьому Федеральним законом, інші особливості організації та ведення освітньої діяльності по реалізації освітніх програм в галузі мистецтва.

Стаття 99. Особливості реалізації освітніх програм в галузі фізичної культури і спорту

1. Основні освітні програми початкової професійної освіти в галузі фізичної культури і спорту можуть реалізовуватися паралельно або в інтеграції з реалізацією освітніх програм початкової загальної і основної загальної освіти.

2. Основні освітні програми середньої професійної освіти в галузі фізичної культури і спорту реалізуються в інтеграції з основною освітньою програмою середньої загальної освіти або на її базі.

3. Реалізація освітніх програм в галузі фізичної культури і спорту супроводжується навчально-тренувальним процесом у відповідності до науково розробленою системою спортивної підготовки, що забезпечує спадкоємність завдань, засобів, методів, організаційних форм підготовки спортсменів усіх вікових груп.

Організація навчально-тренувального процесу здійснюється відповідно до програм спортивної підготовки (навчально-тренувальними програмами спортивної підготовки), що розробляються на підставі типових навчально-тренувальних програм з видів спорту, що затверджуються федеральним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту.

Організація навчально-тренувального процесу включає в себе проведення навчально-тренувальних та інших спортивних заходів, а також забезпечення спортивної екіпіровкою, спортивним інвентарем та обладнанням, харчуванням на навчально-тренувальних заходах і змаганнях, медичне обслуговування, проїзд на навчально-тренувальні заходи та інші спортивні змагання .

4. Прийом дітей в освітню організацію для освоєння освітньої програми початкової професійної освіти в галузі фізичної культури і спорту здійснюється за заявами їх батьків (законних представників) за результатами індивідуального відбору, проведеного в порядку, що затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно -правового регулювання у галузі фізичної культури і спорту. Зазначений відбір повинен забезпечувати зарахування в освітню організацію осіб, що мають фізичні дані і здібності, необхідні для освоєння відповідної освітньої програми.

5. Освітня організація, що реалізує професійні освітні програми в галузі фізичної культури і спорту, інтегровані з основними освітніми програмами загальної освіти, організовує роботу з учнями протягом календарного року. Початок і закінчення навчального року залежить від конкретного виду спорту, календарних планів фізкультурних і спортивних заходів, періодизації спортивної підготовки і встановлюється для кожного виду спорту освітньою організацією.

З метою забезпечення безперервності навчального процесу, спортивної підготовки і активного відпочинку учнів у період канікул організовуються оздоровчо-спортивні табори.

6. При реалізації інтегрованих освітніх програм в галузі фізичної культури і спорту переклад навчається в наступний клас чи на наступний курс за підсумками навчального року здійснюється на підставі рішення освітньої організації про можливість подальшого освоєння учням освітньої програми з урахуванням його спортивного розвитку і фізичних даних, у тому числі з урахуванням можливості зміни при необхідності спортивної спеціалізації.

У разі неможливості подальшого освоєння учням відповідної освітньої програми в галузі фізичної культури і спорту, включаючи неможливість зміни при необхідності спортивної спеціалізації, освітня організація забезпечує за згодою батьків (законних представників) навчається його переклад в іншу освітню організацію для продовження освоєння освітньої програми загальної освіти відповідного рівня .

7. При прийомі в освітню організацію для навчання за основним професійним освітнім програмам середньої професійної освіти в галузі фізичної культури і спорту освітньою організацією проводяться вступні випробування спортивної спрямованості в порядку, що визначається засновником або вищим органом управління освітньої організації.

При прийомі в освітню організацію для навчання за основним професійним освітніх програм вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту освітньою організацією проводяться додаткові вступні випробування фізкультурно-спортивної спрямованості, результати яких враховуються поряд з вступними випробуваннями з предметів освітньої програми середньої загальної освіти.

8. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в галузі фізичної культури і спорту:

1) забезпечує розроблення федеральних освітніх стандартів і федеральних вимог до реалізації освітніх програм, зразкових основних освітніх програм відповідного рівня і спрямованості в галузі фізичної культури і спорту та затверджує їх;

2) встановлює в частині, що не суперечить цьому Федеральним законом, інші особливості організації та ведення освітньої діяльності по реалізації освітніх програм в галузі фізичної культури і спорту.


Рубрика: Про освіту за кордоном. Перегляди: 916