Як написати доповідь


Як написати доповідь Доповідь є досить невивчена, але досить часто зустрічається робота в навчальних закладах. Розрізняють усний та письмовий доповідь (за змістом близький до реферату).

Доповідь - вид самостійної науково - дослідної роботи, де автор розкриває суть досліджуваної проблеми; наводить різні точки зору, а також власні погляди на неї.

Етапи роботи над доповіддю:

- Підбір і вивчення основних джерел по темі (як і при написанні реферату рекомендується використовувати не менше 8 - 10 джерел).

- Складання бібліографії.

- Обробка та систематизація матеріалу. Підготовка висновків і узагальнень.

- Розробка плану доповіді.

- Написання.

- Публічний виступ з результатами дослідження.

У доповіді з'єднуються три якості дослідника: вміння провести дослідження, вміння подати результати слухачам і кваліфіковано відповісти на питання. Відмінною рисою доповіді є науковий, академічний стиль.

Академічний стиль - це абсолютно особливий спосіб подачі текстового матеріалу, найбільш підходящий для написання учбових і наукових робіт. Даний стиль визначає наступні норми:

- пропозиції можуть бути довгими і складними;

- часто вживаються слова іноземного походження, різні терміни;

- вживаються ввідні конструкції типу "по всій видимості", "на наш погляд";

- авторська позиція повинна бути як можна менш виражена, тобто повинні бути відсутніми займенники "я", "моя (точка зору)";

- в тексті можуть зустрічатися штампи і загальні слова.

Доповідь з фізики, хімії, біології та інших природничих дисциплін має деякі відмінні риси.

Загальна структура такої доповіді може бути наступною:

- Формулювання теми дослідження (причому вона повинна бути не тільки актуальною, але й оригінальною, цікавою за змістом).

- Актуальність дослідження (чим цікаво напрямок досліджень, в чому полягає його важливість, які вчені працювали в цій області, яким питань в даній темі приділялася недостатня увага, чому учням обрана саме ця тема).

- Мета роботи (у загальних рисах відповідає формулюванню теми дослідження і може уточнювати її).

- Завдання дослідження (конкретизують мету роботи, "розкладаючи" її на складові).

- Гіпотеза (науково обгрунтоване припущення про можливі результати дослідницької роботи. Формулюються в тому випадку, якщо робота носить експериментальний характер).

- Методика проведення дослідження (докладний опис всіх дій, пов'язаних з отриманням результатів).

- Результати дослідження. Короткий виклад нової інформації, яку отримав дослідник в процесі спостереження або експерименту. При викладі результатів бажано давати чітке і небагатослівне тлумачення новим фактам. Корисно привести основні кількісні показники і продемонструвати їх на використовуваних в процесі доповіді графіках та діаграмах.

- Висновки дослідження. Умовиводи, сформульовані в узагальненій, конспективно формі. Вони коротко характеризують основні отримані результати та виявлені тенденції. Висновки бажано пронумерувати: зазвичай їх не більше 4 або 5.

Вимоги до оформлення письмової доповіді такі ж, як і коли ви пишіть реферати.

- Титульний аркуш

- Зміст (в ньому послідовно вказуються назви пунктів доповіді, вказуються сторінки, з яких починається кожен пункт).

- Введення (формулюється суть досліджуваної проблеми, обгрунтовується вибір теми, визначаються її значимість і актуальність, вказуються мета і завдання доповіді, дається характеристика використаної літератури)

- Основна частина (кожен розділ її доказово розкриває досліджуваний питання)

- Висновок (підводяться підсумки або робиться узагальнений висновок по темі доповіді)

- Список літератури.

Кілька порад про те, як блискуче виступити перед аудиторією

Тривалість виступу зазвичай не перевищує 10-15 хвилин. Тому при підготовці доповіді з тексту роботи відбирається найголовніше.

У доповіді має бути стисло відображено основний зміст усіх розділів і розділів дослідницької роботи.

Завчіть значення всіх термінів, які вживаються в доповіді.

Не бійтеся аудиторії - ваші слухачі дружньо налаштовані.

Виступайте в повній готовності - володійте темою настільки добре, наскільки це можливо.

Зберігайте впевнений вигляд - це діє на аудиторію і викладачів.

Робіть паузи так часто, як вважаєте за потрібне.

Не поспішайте і не розтягуйте слова. Швидкість вашої промови повинна бути приблизно 120 слів за хвилину.

Подумайте, які питання вам можуть задати слухачі, і заздалегідь сформулюйте відповіді.

Якщо вам потрібен час, щоб зібратися з думками, то, наявність заздалегідь підготовлених карт, схем, діаграми, фотографії і т.д допоможе вам виграти дорогоцінний временя для формулювання відповіді, а іноді і дасть готову відповідь.

При дотриманні цих правил у вас повинен вийти цікаву доповідь, який безсумнівно буде високо оцінений викладачем.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 39176
 
  • Правила оформлення рефератів
  • Оформлення дипломної роботи
  • Логічна послідовність виконання курсової роботи
  • Курсова робота та вимоги до неї
  • Керівництво з оформлення реферату