Рейтинг українських вузів 2009


Рейтинг українських вузів - 2009 Всього для оцінки було взято 234 різних вищих навчальних закладів України - як державні, так і приватні вузи.

За основу побудови рейтингу бралися відповіді випускників кожного вузу, думки працедавців і експертів ринку освіти. Саме на базі їх думок розраховувався бал як відправна точка побудови рейтингу вузів.

В результаті найвищі місця в рейтингу вузів отримали ті навчальні заклади, які найбільш відповідають реаліям ринку праці і випускники яких найбільш затребувані серед роботодавців як України, так і світу.

Як будувався рейтинг вузів України:

1.Крітеріі оцінки випускниками.

Для рейтингу бралися думки відгуків випускників, які закінчили вуз не раніше 2003 року. Відпросилася проводився за кількома напрямками:

- оцінка практичної значимості навчання;

- активність вузу в плані подальшого працевлаштування випускників;

- досвід трудової діяльності випускників;

- задоволеність власним ВНЗ;

Думка випускників для загального рейтингу враховувалася як 0,10 від загальної кількості критеріїв.

2. Критерій думки роботодавців.

Визначення роботодавцями вузів України, які, на їх погляд, дають найкращу підготовку для роботи в їхній компанії.

Оскільки факт успішного працевлаштування випускника вузу є одним з найважливіших критеріїв оцінки вузів в цілому, загальний рейтинг вузів України для цього критерію склав = 0.31.

3. Критерій оцінки експертів

Визначення компаніями-експертами вищих навчальних закладів України, які дають найкращу підготовку для роботи в компаніях. Вага в загальному рейтингу цього критерію склав 0.29.

4. Співпраця з роботодавцями.

Цей критерій будувався на аспектах побудови відносин між ВНЗ і потенційним роботодавцем для випускників цього вузу. Такий показник отримав в загальному рейтингу вага 0.30.

Рейтинг вузів України 2009 року:

Місце в рейтінгеРейтінговий балВузВипускнікі (норм. бал) Роботодавці (норм. бал) Експерти (норм. бал) Співпраця між ВНЗ і компаніями-роботодавцями (норм. бал) 186Кіев - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 7110062100185Кіев - Київський національний університет імені Тараса Шевченко988010071252Кіев - Національний університет "Києво-Могилянська академія" 84436638350Донецк - Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 47462678 349Кіев - Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 76523750447Львов - Національний університет "Львівська політехніка" 78511466542Харьков - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 87361162541Кіев - Київський національний університет будівництва і архітектури83401948631Донецк - Донецький національний універсітет5632 16 36 6 31 Київ - Київський національний торговельно-економічний університет 80 34 19 22 630Кіев - Національний університет харчових технологій 60 36 440 630Днепропетровск - Дніпропетровський національний універсітет75261829

. . . . . . . . .

100Севастополь - Приватний вищий навчальний заклад "Український морський інститут" 000100Хмельніцкій - Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 000100Жітомір - Приватний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва та сучасних технологій" 000

За матеріалами: Компас


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 1911
 
  • Щорічний рейтинг провідних російських вузів
  • У рейтингу МДУ обійшов Оксфорд і Кембридж
  • Рейтинг вузів України 2010
  • Вартість навчання у вузах України
  • Міжнародний рейтинг ВНЗ