Правила бібліографічного опису для рефератів курсових


Правила бібліографічного опису для рефератів, курсових Ці правила складання актуальні в першу чергу для наукових рефератів, також вони будуть актуальними, якщо вам потрібна крусовая або дипломна робота.

Бібліографічний запис має багато тонкощів, але вам достатньо засвоїти найпростіші правила:

- майже всі відомості про книгу можна знайти на титульному аркуші (або на його звороті)

- якщо в процесі вивчення відібраної вами літератури ви робили помітки, про які говорилося на початку, то вам потрібно буде тільки розташувати ці відомості в певному порядку.

Найголовніше правило при оформленні списку - це алфавіт.

Спочатку пишуться Прізвище та ініціали автора, якщо він один. Далі слідує назва твору. Якщо існує будь-якої підзаголовок (наприклад: Навчальний посібник »або« Роман у віршах »), то його записують після назви, поставивши між ними двокрапка. Лапок не ставлять!

* Пушкін А.С. Євгеній Онєгін: Роман у віршах

Прізвище автора повторюється після заголовка за косою рискою

* Пушкін А.С. Євгеній Онєгін: Роман у віршах / А.С. Пушкін. -

Якщо у твори два або три автори і вони все значаться на титульному аркуші, то бібліографічний опис почне прізвище першого автора, а після відомостей про заголовку ставиться коса риса, за якої вказуються всі автори

* Латчук В.Н. Основи безпеки життєдіяльності. 10 клас: Підручник / В.М. Миронов, В.В. Марков, С.К. Миронов. -

Якщо відомий тільки укладач або редактор видання, то після заголовка, за косою рискою пишеться

* / Ред.Ю.А. Іванов або / сост. О.М. Петров. Ці відомості найчастіше можна знайти на звороті титульного аркуша.

Якщо видання, з яким ви працювали, виходило в світ не перший раз, то на титульному аркуші є вказівка на номер видання.

* Латчук В.Н. Основи безпеки життєдіяльності. 10 клас: Підручник / В.М. Миронов, В.В. Марков, С.К. Миронов. - 3-е изд., Перераб. і доп. -

Тепер вкажіть місце видання, поставте крапку, якщо назву міста скорочено, і двокрапка перед назвою видавництва.

* М.: Дрофа,

Потім ставиться кома і рік видання

* М.: Дрофа, 2004. - І знову точка і тире.

Потім слід вказівку загальної кількості сторінок книги, якщо ви переробляли її всю, або номери сторінок, на яких знаходився необхідний вам розділ. В кінці опису ставиться крапка.

* М.: Дрофа, 2004.-126 с. (Або С. 34-62).

Тепер розглянемо опис журнальної або газетної статті

* Пінський В.О. Вимоги до підготовки реферату / В.О. Пінський / / Викладання історії в школе.-1999. - № 5.-С.70-72.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 1306
 
  • Складання списку літератури
  • Правила оформлення рефератів
  • Оформлення посилань в рефераті
  • Оформлення курсової роботи
  • Вийшов «Архіпелаг Гулаг» для школярів