Оформлення наукового реферату


Оформлення наукового реферату Що таке реферат: у перекладі «нехай він доповість». Виклад праць фахівців у процесі розгляду якої теми, зіставляючи їх думки і висловлюючи своє.

1) Листи А4 друкований, відступ 1,5 - праворуч, 3 - зліва, верх, низ - 2 см, шрифт № 14 (якщо не обговорений спеціально № 12)

2) Титульний лист:

гриф навчального закладу

тема

реферат (експериментальна, дослідницька робота)

виконавець

науковий керівник:

рецензент

місце і час виконання

3) 2-й лист: Зміст або Оглавление із зазначенням розділів, станиць

4) 3-й лист: Введення - коротко обгрунтувати актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених завдань; формування об'єкта і предмета дослідження (П-то, на що спрямовано вивчення, О-то що знаходиться у взаємодії); вказівка методів дослідження; характеристика роботи - чи відноситься вона до теоретичних досліджень або до прикладних; повідомляється про значимість і (або) прикладної цінності отриманих результатів; наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд наявної з даної теми літератури.

5) Основна частина: Глава 1 - теоретичне обгрунтування теми, опис методології дослідження;

Глава 2 - експериментальна робота: опис методики, виклад і обговорення результатів, висновки.

6) Висновок: містить основні висновки, до яких автор дійшов у процесі аналізу обраного матеріалу. При цьому повинна бути підкреслена їх самостійність, новизна, теоретичне або практичне значення отриманих результатів, перспективи роботи. Резюме: своє ставлення до питання, плани подальших досліджень.

7) Список літератури (не менше 5 джерел)

8) Додатки: таблиці, графіки, малюнки.

9) Рецензія наукового керівника

10) Обсяг до 15 стор

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 3082
 
  • Як написати доповідь
  • Правила оформлення рефератів
  • Оформлення дипломної роботи
  • Курсова робота та вимоги до неї
  • Керівництво з оформлення реферату