Оформлення дипломної роботи


Оформлення дипломної роботи Дипломна робота - це кваліфікаційна робота студента-випускника, завдання якої - показати його рівень підготовки: як теоретичної, так і професійної.

В залежності від рівня її виконання екзаменаційна комісія визначає, яку кваліфікацію привласнити випускнику вузу і який диплом вручити: з відзнакою або без.

Метою написання дипломної роботи є визначення рівня підготовки студента згідно з вимогами стандартів освіти України і безпосередньо рівень підготовки з кваліфікації.

Щоб дипломна робота відповідала встановленим нормам, студент повинен:

- використовувати закони та інші нормативні акти, які мають відношення до теми роботи,

- використовувати і посилатися на українських і зарубіжних авторів,

- зібрати дані за темою роботи, самостійно їх проаналізувати і використовувати в дипломній роботі

- подати конкретні пропозиції або показати власну думку на рахунок теми дипломної роботи.

Вимоги до оформлення дипломної роботи:

Дипломна робота повинна бути написана у відповідності з наступними вимогами:

- в ній повинна розглядатися проблема, яка на поточний момент не отримала достатньої розголосу і аналізу або ж розглядати відому проблематику за новим;

- тема дипломної роботи повинна бути актуальною і містити елементи наукової роботи-дослідження;

- дипломна робота повинна містити аргументи і факти, які хоча б побічно їх можуть підтвердити;

- дипломна робота повинна мати чітке, логічна побудова і бути послідовною у викладі матеріалу;

- завершення дипломної роботи має містити особисті висновки студента, обгрунтовані фактами, рекомендації по темі дипломної.

Структура дипломної роботи - основні вимоги

Дипломна робота повинна складатися з наступних елементів:

титульний аркуш;

Титульна сторінка оформлюється відповідно до норм, прийнятих в університеті. Зазвичай в оформлення титульної сторінки включається назва вузу, факультет, кафедра, ПІБ наукового керівника і пр.

завдання до дипломної роботи;

Завдання для дипломної роботи підписується автором дипломної роботи, його науковим керівником, після чого затверджується завідувачем кафедрою через його підпис.

реферат;

Реферат виконується українською та англійською мовами. У рефераті повинен бути зазначений обсяг роботи, а також статистичні дані щодо кількості використаних картинок, різних додатків і зовнішніх джерел. Сам текст реферату повинен містити мету роботи, актуальність і новизну розкриття теми дипломної, методи та методики збору й аналізу інформації в роботі.

зміст;

Тут перераховуються всі назви розділів дипломної роботи - від введення до додатків. Обов'язково вказується номер сторінки, де починається новий розділ. Назва розділів у змісті прописуються малими літерами і тільки перша буква в назві має бути прописаний. А ось саме слово «Зміст» має бути написано великими літерами (великими).

введення;

У вступі в дипломну роботу повинна бути розкрита тема, її актуальність і доцільність, вказана мета і завдання написання дипломної роботи, подана характеристика об'єкта дипломної роботи.

основна частина;

Основна частина зазвичай містить три розділи зі своїми підрозділами (у кожному розділі повинно бути не менше двох підрозділів). Кожна частина з основного розділу має бути присвячена різним аспектам:

Перший розділ - теоретико-методологічний. У ньому, спираючись на роботи інших авторів студент подає сутність проблему, розглянутої в дипломній роботі, підходи до її вирішення, вказує свою точку зору, підтверджуючи її фактами. Грубо кажучи, перший розділ дипломної роботи повинен виглядати як основа для вивчення проблеми за темою дипломної та обгрунтування шляхів її вирішення.

Другий розділ - аналітичний. У ньому подається максимально повна характеристика об'єкта дипломної роботи, проводиться аналіз за допомогою різних методик, у тому числі з використанням тих методів і методик, які містить реферат до дипломної роботи.

Третій розділ - заключний. Він повинен містити висновки, зроблені студентом на підставі аналізу у другому розділі, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми за темою дипломної роботи.

висновок (висновки);

У заключній частині прописуються висновки дипломної роботи. Висновки повинні містити конкретику, бути обгрунтованими і носити реальний характер, тобто такими, які можна застосовувати на практиці. Оформляються висновки тезово, по абзацу на кожен.

список використаних джерел;

Головне правило - всі використані джерела повинні сортуватися за алфавітом. Кожен джерело оформляється в залежності від типу - архівні дані, книги, публікації або інформація з мережі Інтернет. Кожен ВНЗ має свої правила оформлення, їх завжди можна знайти на кафедрі у вільному доступі.

додатка.

Додатки служать для того, щоб не завантажувати основний розділ дипломної роботи допоміжними матеріалами. По виду додатки можуть бути картинками, таблицями, витягами з архівних матеріалів і т.д.

Візуальне оформлення дипломної роботи

В цілому обсяг дипломної роботи має бути приблизно сто сторінок для рукописного тексту або до 80-й сторінок для друкованого варіанту. Якщо дипломна робота виконана в друкованому варіанті, не забувайте про міжрядкових інтервали - для оформлення дипломної роботи його норма становить 1,5.

Дипломна робота повинна бути прошита в твердій палітурці, на корінці обкладинки прописними літерами має бути зазначено прізвище та ініціали студента, а також рік написання дипломної роботи та її захисту перед комісією.

Parta.ua,

освітній портал № 1 в Україні


Рубрика: Корисні статті. Перегляди: 12053
 
  • Правила оформлення рефератів
  • Оформлення курсової роботи
  • Напишино мені дипломну
  • Курсова робота та вимоги до неї
  • Керівництво з оформлення реферату