Розвивайте креативність у своїх дітей


Розвивайте креативність у своїх дітей

В останні роки у вітчизняній системі освіти зріс інтерес до розвитку креативності дітей шкільного та дошкільного віку. Актуальність цього питання пов'язана з динамікою сучасного світу, у зв'язку з якою підвищилися вимоги до якостей особистості. Наприклад, при прийомі на роботу все більше стали враховуватися творче ставлення до проблемної ситуації і відкритість особистості до нового досвіду.

Креативність (від лат. Creative - творчий) - здатність особистості генерувати нестандартні ідеї, швидко знаходити вихід їх проблемних ситуацій, не копіюючи при цьому традиційні схеми мислення.

Для розвитку креативності в дитини необхідно активізувати його творчий потенціал і розвивати його здібності. Дуже важливо розвивати здібності з самого раннього дитинства. Вже в ранньому віці необхідно приділяти особливу увагу розвитку у дитини творчого, а не тільки репродуктивного стилю мислення.

Розвиток креативності у дітей визначається комплексом психологічних умов: гармонійні взаємини між дорослими і дітьми; соціальне підтримання творчої поведінки; заохочення самостійності та ініціативи; сприятливий клімат у колективі; адекватна позитивна самооцінка, внутрішня мотивація до творчості.

Для розвитку креативності у дітей необхідно проводити розвивальне навчання. Воно допоможе дитині виховати у своєму мисленні творче ставлення до оточуючих речам і проблемам, а це, в свою чергу, звільнить його мислення від заданих суспільством кордонів, дозволить впливати на будь-яку ситуацію, що склалася.

Креативність припускає установку особистості на проблемне сприйняття навколишнього світу, пошук різних можливостей і способів. Це, безумовно, ускладнює вибір і прийняття рішень, але приводить до істотного підвищення гнучкості розуму, в результаті чого дитина стане «схоплювати все на льоту».


Рубрика: Думки вголос. Перегляди: 4250
 
  • Центр розвитку особистості Перлинка
  • Центр Діалог
  • Розвиваємо системне мислення
  • Ігри відмінний спосіб розвитку дитини
  • Дитяча творчість і його розвиток