Наукова діяльність в початкових класах


Наукова діяльність в початкових класах До наукових досліджень школярів залучають зазвичай в старших класах. Зрозуміло, дослідження ці досить примітивні, але свою роль вони виправдовують. Школярі осягають основи дослідницької діяльності, намагаються розібратися в нюансах наукового підходу. Але починати шлях наукового співтовариства можна ще в початкових класах. Цьому твердженню є чимало прикладів. Сьогодні все більше шкіл бере на озброєння досвід організації дослідницької діяльності серед учнів молодшої ланки.

Для чого потрібна наукова діяльність в початкових класах?

Відповідь проста - це сприяє виявленню та розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дитини. Діти відчувають природну потребу до нових знань, вони допитливі від природи. І це необхідно стимулювати і направляти в потрібне русло. Дитина вчиться бачити проблему, вибудовувати найпростіші гіпотези, аналізувати і порівнювати. Крім того діти вчаться ставити питання: чи коректно і грамотно. І, нарешті, дитина починає позиціонувати себе як дослідник, він вчиться висувати власні ідеї і правильно їх захищати. Всі ці вміння дуже актуальні для сучасної школи. Це сприяє конкурентоспроможності на інтелектуально ринку надалі, а також зачіпає аспекти соціалізації школяра. При цьому абсолютно не принципова новизна предмета дослідження. Тобто спочатку діти працюють над вже давно доведеними речами. Від звичайної навчальної діяльності це відрізняється тим, що хлопці не задовольняються констатацією фактів, а самі проходять шлях пізнання і роблять висновки. У початковій стадії дослідної діяльності важливий сам процес пізнання.

Наукова праця в сучасному контексті

Нинішнє покоління молодших школярів досить добре володіє комп'ютером. Ця обставина впливає і на процес введення в наукову діяльність. Звичайно, робота з малюками має свої особливості. Учитель, який виступає в ролі наукового керівника повинен пам'ятати про три правила роботи зі школярами: доступністю матеріалу, поступового ускладнення матеріалу і про його різнорівневих. Це означає, що теми для наукових досліджень повинні відповідати віку та інтересам дитини. Якщо учень ставить запитання: «Чому йде сніг?», Йому й варто зробити це запитання темою дослідження. Процес пізнання, опису та пошуку вирішення проблеми не повинен бути перевантажений термінологією. Важливіше правильне побудова дослідження, грамотне опис процесу і логіка між частинами дослідження. Дитина повинна оволодіти схемою наукової роботи, алгоритмом діяльності.

На які результати направлена дослідницька діяльність?

Наукові відкриття не стають тут самоціллю. Для самої дитини важливий власний працю, задоволення від пошуку відповіді на питання. Його захоплює процес, в ході якого він вчиться новим для себе прийомам пізнання і навчання. Учитель же оцінює успішність і ефективність роботи за наступними критеріями: дитина набуває якісно нові навички роботи з інформацією, він вчиться ставити цілі і планувати свою роботу. Крім того, наукова діяльність впливає на розширення кругозору хлопців, рівень ерудиції, розвиток різних типів мислення. Важливо те, що діти набувають новий досвід публічних виступів.

Які форми робіт слід використовувати?

Інструментарій вчителя, що виступає в ролі наукового керівника досить різноманітний. У тому числі це відноситься і до вибору форм роботи. Чільну роль займає настільки важлива для дитини цього віку гра. Саме в процесі гри діти найбільш образно, асоціативно і предметно запам'ятовують більшу частину інформації. Це обумовлюється мотивацією і підкріпленням природної допитливості дитини. Пояснюючи суть якихось явищ чи процесів, вчитель проводить практичне заняття. Це може бути побудова елементарного досвіду або експерименту. Обов'язковими мають бути заняття в комп'ютерному класі. В арсеналі педагога залишаються і традиційні бесіди і дискусії.

Які завдання ставить учитель?

Учитель ставить перед собою ряд завдань, які допоможуть йому скласти програму і позначити стратегію роботи:
  • розвиток в учнів мислення, уваги, пам'яті. Розвиток зокрема таких розумових операцій як аналіз, синтез, порівняння;
  • знайомство з методами дослідження, відпрацювання деяких з них;
  • навчання навичкам оформлення дослідження;
  • розвиток культури мовлення, усного публічного виступу;
  • удосконалення навичок роботи з комп'ютером та використання в роботі інформаційних технологій.

Як вибрати тему для наукового дослідження?

У цьому питанні важливо враховувати думку дитини. Зазвичай вчитель має уявлення про інтереси і уподобання дитини. Він може направити його, підказати тему. Комусь із хлопців подобаються предмети природничого циклу, комусь підійде інший варіант - соціально значущі теми. Не варто обмежувати вибір дитини. Досить вдалим є досвід спільних досліджень. Тобто вчитель формує невелике наукове співтовариство, представлене класним колективом, яке працює над однією проблемою. Для того, щоб перше дослідження вийшло яскравим і цікавим усім хлопцям, не беріть складну предметну тему. Так, можна зупинити вибір на темі: «Як виглядає сучасний богатир?». Це дослідження переслідує дві мети: ознайомлення з поняттям «богатир» і його уявлення у творчості та мистецтві, а також - складання збірного образу сучасного богатиря. У процесі цієї роботи хлопці не тільки вникнуть в теми, які проходять поверхнево, але й навчаться основам інтерв'ювання та анкетування.

Актуальність дослідного руху

Сьогодні дослідницька діяльність не тільки сприяє вирішенню перелічених вище завдань, але і грає роль прогнозування. Учитель спостерігає схильність учня до того чи іншого виду діяльності, до предмета. Це виражається в деякої наступності до стартуючого в середній ланці олімпіадного руху. Багато педагогів називають наукову діяльність учнів молодших класів першим кроком самореалізації дитини.

Рубрика: Думки вголос. Перегляди: 6725
 
  • Логічна послідовність виконання курсової роботи
  • Курсова робота та вимоги до неї
  • Технологія творчих майстерень
  • Кандидатська дисертація кваліфікаційна робота
  • Інтегрований урок сьогодні