Інтегрований урок сьогодні


Інтегрований урок сьогодніНапевно досвід проведення інтегрованих уроків є у кожного вчителя. І хоч це вимагає великої підготовки, ефективність таких уроків задоволена висока. Взаємозв'язок двох навчальних дисциплін в рамках 45 хвилин повинна виглядати гармонійно і бути зрозумілою учневі. У чому ж переваги інтегрованого уроку і як він виглядає сьогодні?

Що ж таке інтеграція предметів?

Під словом «інтеграція» ми розуміємо об'єднання різних частин в одне ціле, їх взаємовплив і взаємопроникнення, а також злиття навчального матеріалу двох дисциплін. Інтегрований урок дає можливість учневі більш повно побачити картину явища. Точка перетину двох предметів (їх може бути і більше) є піком уроку, його самоціллю. При цьому інтегруються як суміжні предмети, так і представляють різні цикли. З однаковим успіхом можна об'єднати як фізику з хімією, так і історію з хореографією, а російська мова з інформатикою.

У чому переваги інтегрованих уроків?

Інтегровані уроки є потужними стимуляторами розумової діяльності дитини. Діти починають аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і явищами.

Інтеграція - це надзвичайно приваблива форма уроку для дитини. Діти більш схильні стомлюваності, яку викликає одноманітність. Інший, незвичний хід уроку спонукає його інтерес і стимулює активність.

Інтегровані уроки часто супроводжуються відкриттями і знахідками. Це, в якомусь сенсі, наукова діяльність. Особлива цінність цього явища в тому, що роль дослідників виконують учні.

Крім перерахованого вище, уроки такого типу як можна краще розкривають творчий потенціал педагога. Це не тільки новий етап у професійній діяльності вчителя, а й чудова можливість для нього вийти на новий рівень відносин з класом.

Інтегровані уроки переслідують мету розвитку образного мислення учня.

Особливості проведення інтегрованого уроку

Нестандартність уроку вимагає великої підготовчої роботи. Почати краще з визначення провідної мети, яка буде лейтмотивом заняття. Відповідно до мети визначається зміст уроку. Весь навчальний матеріал не повинен бути перевантажений зайвою інформацією.

Усі види діяльності на уроці повинні відповідати ліміту навчального навантаження. Діти отже отримують великий обсяг інформації, вони постійно активні і захоплені новизною уроку, тому вчитель не повинен допустити перевантаження.

Один з предметів буде домінувати, а значить, бути ведучим.

Найчастіше інтегровані уроки проводяться парою вчителів, за винятком початкової школи. Хоч і в початкових класах можуть співпрацювати вчителі-предметники.

Варіації інтегрованих уроків

Інтегровані уроки зазвичай плануються заздалегідь. Адже необхідно і збіг тим в навчальних програмах, і готовність класу до певного типу уроку. Дуже часто інтегровані уроки проводяться за темами узагальнення і закріплення знань.

Сучасна спрямованість середньої освіти тісно пов'язана з комп'ютеризацією та інформатизацією. Тому багато уроки потребують інтеграції з інформатикою. Зокрема, такий комплекс часто використовується в початковій школі. Математика і мови найчастіше інтегруються з інформатикою. Діти закріплюють нові знання за допомогою персонального комп'ютера. Сучасним дітям приносить велике задоволення робота з комп'ютером і навчання для них стає більш захоплюючою. Діти можуть виконувати на комп'ютері як звичайні завдання стандартного уроку, так і нові, незвичні для них вправи. Основна мета такого уроку - вивчення нового матеріалу (або закріплення теми) поряд з освоєнням прийомів роботи на комп'ютері.

Сучасна освіта передбачає такі уроки зробити обов'язковими і відрегулювати їх регулярність (наприклад, раз на чверть). Це не означає, що комп'ютеризація поступово позбавляє людину почерку, але освіта переслідує мети соціалізації. Школа виконує громадський запит і готує дітей до вимог виробництва.

Напевно, найпоширеніший варіант інтегрованих уроків - предмети естетичного циклу. Синтез музики і хореографії, образотворчого мистецтва найбільш повно підносить хлопцям навчальний матеріал. Знання стають більш осмисленими, учні глибше вникають у досліджуваний питання. Такі уроки продуктивні: вони не тільки дають знання хлопцям, але й надихають їх на власну творчість.

Ефективні уроки лінгвістичної спрямованості. Зазвичай вони мають порівняльний характер, наприклад, аналізується небудь аспект граматики російської та англійської мов.

Як підготувати інтегрований урок

Розпочинається підготовка з складання докладного плану уроку. Кожен етап уроку розписується і вказується час, витрачений на цей етап. Вчителі заздалегідь продумують хід уроку і прогнозують всі можливі паузи, пов'язані з наочністю та роздатковим матеріалом. Зазвичай на інтегрованих уроках чимало навчального обладнання: від карток до мультимедійного полотна. Вчителі працюють в парі, і навіть якщо в певний момент провідну роль відіграє один педагог, другий не повинен сидіти в тіні. Він або готується до наступного етапу, або спостерігає за роботою дітей, допомагає їм.

В кінці уроку всі учні повинні самостійно позначити ті міжпредметні зв'язки, заради яких і планувалося заняття. Тобто мета повинна бути досягнута. На етапі закріплення вчителі повинні це побачити, тому вправи цього моменту уроку повинні бути найбільш яскравими, конкретними, придатними для індивідуальної роботи.

Вже згадувалася перевантаження, якої, на жаль, не вдається уникнути деяким вчителям. Нагромадження матеріалу, наочностей, активних видів роботи стомлюють дитину, і він перестає сприймати навчальний матеріал. Наша мета - вивчення теми в межпредметном контексті, а не гонитва за обсягами знань.

Можна залучати і учнів до підготовки інтегрованого уроку, заздалегідь пропонуючи їм підготувати якусь частину нового матеріалу. Таким чином, ви вже робите урок рольовим.

Часто інтегровані уроки проводяться у формі семінарів. Це поширена практика. Семінари, у свою чергу, підрозділяються на семінар-дослідження, семінар-дискусію і семінар-«круглий стіл».

Сьогодні педагогіка схиляється до того, що в основі інтегрованих уроків повинна бути гуманістична спрямованість. Це означає, що знання набувають характеру особистісно важливих, близьких кожному учневі. Стирається знеособленість знань, на перший план виходить соціальна важливість навчального матеріалу. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих прикладів, на адаптацію до актуальним інтересам учня, на особисту значимість матеріалу для дитини.


Рубрика: Думки вголос. Перегляди: 27416
 
  • Уроки колективної творчості
  • Типологія уроків пам'ятка вчителю
  • Рекомендації з проведення відкритого уроку
  • Нетрадиційні форми уроку
  • Незвичайний урок історії