Глобалізація сучасної освіти


Глобалізація сучасної освіти

Освіта є одним з найважливіших національних пріоритетів і в повній мірі відображає напрямок розвитку держави. Враховуючи світову тенденцію до глобалізації та інтернаціоналізації, освіта поступово переходить з розряду національних пріоритетів розвитку, в пріоритети світового масштабу. Про вибір курсу на глобалізацію освіти говориться і в стратегії сталого розвитку ООН. Питаннями модернізації сучасної освіти та приведення його форм, методів і цілей у відповідність до потреб сучасного світу активно займається ЮНЕСКО.

Росія, у свою чергу, дуже активно бере участь в цих процесах. У відповідності з різними міжнародними програмами та угодами проводиться обмін досвідом і знаннями між професорсько-викладацьким складом російських вузів та їх зарубіжними колегами. Активно реалізуються програми з обміну студентами. Приготовлена міжурядова рекомендація по взаємному визнанню дійсності національних документів про отримання середньої освіти, дипломів і вчених ступенів. Процес інтернаціоналізації освіти абсолютно не має на увазі створення однакових національних освітніх систем. Навпаки, міжнародне співробітництво та обмін інформацією сприяє підвищенню стандартів національної освіти.


Рубрика: Думки вголос. Перегляди: 7756
 
  • Освіта 2009 у цифрах
  • Медведєв провів зустріч з Фурсенко
  • Шкільне харчування в Росії
  • Професійна освіта в Росії проблеми і перспективи
  • Візит Путіна в московську школу